[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn Quản lý bệnh viện
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế
Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

BỘ MÔN QUẢN LÝ BỆNH VIỆN

Bộ môn Quản lý bệnh viện được thành lập từ năm 1976, tiền thân là Tổ môn quản lý bệnh viện nằm trong Bô môn quản lý tế. Hiện nay, Bộ môn thuộc Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế. Đội ngũ cán bộ giảng viên của bộ môn là những người được đào tạo và có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Y tế công cộng và Quản lý bệnh viện. Nhằm hướng tới việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của Nhà trường, Bộ môn đã xây dựng chương trình đào tạo Quản lý bệnh viện, Quản lý chất lượng bệnh viện, đồng thời đa dạng hóa các hình thức đào tạo cho các bậc học như đào tạo tại trường gắn liền với thực địa, đào tạo liên tục, đào tạo tại chỗ và đào tạo từ xa. Bên cạnh đó, Bộ môn còn tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn liên quan đến lĩnh vực Quản lý bệnh viện, Quản lý chất lượng bệnh viện và Y tế công cộng nói chung.

1.      Giảng dạy – học tập:

Hiện nay, Bộ môn đang chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học bắt buộc và tự chọn như Nguyên lý quản lý bệnh viện, Quản lý chất lượng bệnh viện, Quản lý nhân lực, Hành vi tổ chức, Quản lý dịch vụ y tế, Theo dõi đánh giá,…dành cho các đối tượng khác nhau như Cao học Quản lý bệnh viện, Cao học Y tế công cộng, Chuyên khoa II Tổ chức và quản lý y tế, Cử nhân chính quy và vừa học vừa làm Y tế công cộng.

Ngoài ra, Bộ môn cũng chịu trách nhiệm giảng dạy các lớp đào tạo liên tục hàng năm của Bộ Y tế về Quản lý bệnh viện và Quản lý chất lượng bệnh viện dành cho đối tượng cán bộ quản lý ngành Y tế.

 

2.      Nghiên cứu khoa học:

Bên cạnh hoạt động giảng dạy, Bộ môn còn phối hợp với các đơn vị thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực Quản lý bệnh viện, Dịch vụ y tế, Bảo hiểm y tế tại bệnh viện, Y tế công cộng,… Kết quả nghiên cứu từ các đề tài này đã được công bố, đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành trong nước (Tạp chí Y tế công cộng, Tạp chí Y học thực hành, Tạp chí Y học dự phòng, Tạp chí Y học cộng đồng, Tạp chí Nghiên cứu sức khỏe và phát triển,…) và quốc tế (Asian Pacific Journal of Public Health, Health Services Insights, International Journal of Healthcare Management,…)

 

3.      Tư vấn:

Cán bộ của Bộ môn đã phối hợp và tham gia vào nhóm tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho các đề tài cải thiện chất lượng bệnh viện thông qua áp dụng mô hình Quản lý chất lượng toàn diện (TQM), ISO,…tại một số bệnh viện như Bệnh viện Phụ sản TW, Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn, Thanh Hóa,…