[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn Quản lý bệnh viện
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế
Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ


Căn cứ Công văn số 81/TTrB-P4 ngày 05/02/2016 của Thanh tra Bộ Y tế về việc ủy quyền đào tạo, cấp chứng chỉ Thanh tra chuyên ngành Y tế cho Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành Y tế, Trường Đại học Y tế công cộng.

Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành Y tế, Trường Đại học Y tế công cộng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo và cấp chứng chỉ về Nghiệp vụ Thanh tra và Thanh tra chuyên ngành như Thanh tra chuyên ngành An toàn thực phẩm với địa điểm tổ chức tại Hà Nội hoặc các địa phương có nhu cầu.


CHƯƠNG TRÌNH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THANH TRA Y TẾ  • Quản lý bệnh viện
  • Kinh tế và Tài chính Y tế
  • Quản lý dự án
  • Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra y tế và Thanh tra chuyên ngành
  • Quản lý trang thiết bị và công trình y tế