[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn Quản lý bệnh viện
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế
Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

Tài liệu ấn phẩm của Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế

I. Sách, giáo trình, tài liệu

1.      Phạm Trí Dũng, Phạm Quỳnh Anh và cộng sự (2018), Quản lý và đánh giá dự án, tài liệu dành cho học viên sau đại học.

2.      Phạm Trí Dũng và cộng sự (2014), Nguyên lí và các kỹ năng quản lí, NXB Y học, Hà Nội.

3.      Đỗ Mai Hoa, Lê Bảo Châu, Phạm Thị Thùy Linh và cộng sự (2012), Kỹ năng lãnh đạo và quản lý - Tài liệu đào tạo liên tục cho cán bộ y tế, NXB Lao động xã hội, Hà Nội.

  1. 4.      Phạm trí Dũng và cộng sự (2012), Quản lý dược bệnh viện, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội.
  2. 5.      Đỗ Mai Hoa, Lê Bảo Châu và cộng sự (2012), Quản lý y tế - Tài liệu dạy học cho cao học Y tế công cộng, NXB Lao động xã hội, Hà Nội.
  3. 6.      Đỗ Mai Hoa, Lê Bảo Châu và cộng sự (2012), Tổ chức và Quản lý Hệ thống Y tế - Tài liệu dạy học cho cử nhân Y tế Công cộng, NXB Lao Động Xã Hội, Hà Nội.
  4. 7.      Đỗ Mai Hoa, Lê Bảo Châu, Nguyễn Minh Hoàng và cộng sự (2012), Phương pháp lập kế hoạch - Tài liệu dạy học cho học viên đào tạo liên tục, NXB Lao Động Xã Hội, Hà Nội.
  5. 8.      Đỗ Mai Hoa, Phạm Thị Thùy Linh, Nguyễn Minh Hoàng và cộng sự (2012), Lập kế hoạch y tế - Tài liệu dạy học cho cử nhân Y tế Công cộng, NXB Lao Động Xã Hội, Hà Nội.
  6. 9.      Phan Văn Tường, Đỗ Mai Hoa, Nguyễn Đức Thành và cộng sự (2012), Quản lý dịch vụ y tế, NXB Lao động Xã Hội, Hà Nội.
  7. 10. Đỗ Mai Hoa, Lê Bảo Châu, Nguyễn Minh Hoàng và cộng sự (2012), Tài liệu Quản lý triển khai dự án: Dành cho cán bộ Hội Y tế Công cộng, Hội Y tế Công cộng Việt Nam, Hà Nội.
  8. 11. Đỗ Mai Hoa, Phạm Thị Thùy Linh, Nguyễn Minh Hoàng và cộng sự (2011), Lập kế hoạch y tế: Áp dụng Phương pháp giảng dạy dựa trên tình huống, NXB Lao Động Xã Hội, Hà Nội.
  9. 12. Đỗ Mai Hoa, Lê Bảo Châu và cộng sự (2011), Quản lý y tế: Áp dụng Phương pháp giảng dạy dựa trên tình huống, NXB Lao Động Xã Hội, Hà Nội.II.               Bài báo nghiên cứu khoa học

Ø Bài báo trong nước

1.      Bùi Thị Hà Vi, Lê Bảo Châu (2024). Thực trạng văn hoá an toàn người bệnh và một số yếu tố ảnh hưởng tại bệnh viện sản-nhi tỉnh Quảng Ngãi năm 2023. Tạp chí Y học Việt Nam, tập 534, số 1-2024.

2.      Lê Bảo Châu, Nguyễn Ngọc Tuý (2023). Đánh giá sự hài lòng của người bệnh ngoại trú tại khoa khám bệnh bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang năm 2021. Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, tập 07, số 03-2023.

3.      Đàm Thu Hường, Lê Bảo Châu (2023). Sự tham gia của nhân viên y tế thôn bản trong các hoạt động phòng chống HIV/AIDS và một số yếu tố ảnh hưởng tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng năm 2023. Tạp chí Y học dự phòng, tập 33, số 2-2023.

4.      Phạm Thị Huyền Chang, Lê Bảo Châu, Phạm Quỳnh Anh (2023). Đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống y tế tỉnh Phú Thọ năm 2020. Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, tập 07, số 01-2023.

5.      Lưu Thị Hùng, Lê Bảo Châu, Vũ Minh Hoàn (2022). Đánh giá việc tuân thủ quy trình điện châm của điều dưỡng viên và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội năm 2022. Tạp chí nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam, số 74-2022.

6.      Lê Phúc, Lê Bảo Châu, Vũ Mạnh Linh, Nguyễn Thị Châu Tuyến, Đào Thị Hảo, Vũ Thị Hậu (2022). Thực trạng tuân thủ điều trị Methadone và một số yếu tố ảnh hưởng của bệnh nhân điều trị tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk năm 2022. Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, tập 06, số 06-2022.

7.      Đào Thị Thanh Nga, Lê Bảo Châu, Phạm Thị Ngọc Bích (2022). Chất lượng cuộc sống của người đang điều trị Methadone và một số yếu tố liên quan tại TTYT quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Tạp chí Y học dự phòng, tập 32, số 6 - 2022.

8.      Nguyễn Thế Lâm, Lê Bảo Châu (2022). Kiến thức và thực hành tuân thủ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc ARV (Prep) ở nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2021-2022. Tạp chí Y học dự phòng, tập 32, số 3 – 2022.

9.      Mai Huy Trúc, Lê Bảo Châu (2021). Thực trạng động lực làm việc của bác sỹ tại bệnh viện đa khoa trung tâm tiền giang năm 2021. Tạp chí Y học Việt Nam, tập 508, số 2-2021.

10. Lê Bảo Châu, Phạm Thị Huyền Chang và cộng sự (2021). Đánh giá chất lượng và sự hài lòng với dịch vụ phòng chống HIV/AIDS từ phía người sử dụng tại 7 tỉnh năm 2020, Tạp chí Y học dự phòng, Tập 31, số 3-2021, tr. 146-153.

11. Nguyễn Thanh Hải, Phùng Thanh Hùng, Phạm Quỳnh Anh (2021), Sự hài lòng của người có thẻ BHYT khám chữa bệnh tại Trạm y tế xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang năm 2020 và một số yếu tố ảnh hưởng, Tạp trí Y học cộng đồng, tập 61, số 1-2021.

12. Nguyễn Thị Thu Hường, Phan Thị Thu Hương, Lê Bảo Châu, Hoàng Bình Yên (2020). Thực trạng kỳ thị và phân biệt đối xử của bệnh nhân điều trị ARV tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá năm 2019, Tạp chí Y học dự phòng, tập 30, số 3-2020.

13. Lê Bảo Châu, Phan Văn Tường, Nguyễn Minh Hoàng (2020). Đánh giá nhu cầu đào tạo về lãnh đạo và quản lý của cán bộ thuộc hệ thống y tế công lập năm 2016, Tạp chí Khoa học nghiên cứu sức khỏe và phát triển, tập 4, số 3-2020, tr.79-86.

14. Phạm Quỳnh Anh, Lê Minh Tuấn, Phùng Thanh Hùng, Phạm Thị Huyền Chang (2020), Động lực làm việc của nhân viên khối hành chính - hỗ trợ bệnh viện đa khoa Đồng Tháp và một số yếu tố ảnh hưởng năm 2017, Tạp trí khoa học và Nghiên cứu sức khỏe phát triển, tập 4, số 3-2020.

15. Phùng Thanh Hùng, Phạm Quỳnh Anh, Nguyễn Trần Ngọc Trân. (2019). Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng tới khối lượng công việc của điều dưỡng tại ba khoa lâm sàng bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2016, Tạp chí khoa học nghiên cứu sức khỏe và phát triển, Tập 03, số 08-2019.

16. Lê Bảo Châu, Đỗ Mai Hoa (2019). Đánh giá can thiệp tăng cường kết nối người nhiễm HIV tới điều trị tại Ninh Bình năm 2017, Tạp chí Y học thực hành, tập 64, số 5-2019.

17. Lê Bảo Châu, Đỗ Mai Hoa và cộng sự (2019). Kết quả một số can thiệp tăng cường kết nối người nhiễm HIV tới điều trị tại Ninh Bình năm 2016-2017, Tạp chí Khoa học nghiên cứu sức khỏe và phát triển, tập 3, số 1-2019, tr.59-68.

18. Nguyễn Thị Hoài Thu, Phạm Quỳnh Anh. Việc sử dụng kháng sinh cho trẻ dưới 5 tuổi của bà mẹ và một số yếu tố liên quan. Tạp chí Y học Lâm sàng, số 101 (04/2018), Tr.112-121.

19. Phạm Trí Dũng, Hoàng Thị Hoa, Phùng Thanh Hùng, Phạm Quỳnh Anh (2017). Kiến thức và thực hành tiêm và truyền an toàn của điều dưỡng các khoa lâm sàng bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang 6 tháng đầu năm 2016, Tạp chí Y học cộng đồng, số 41, 11+12/2017, Tr.81-87.

20. Nguyễn Thị Hoài Thu, Trần Thanh Tú, Phùng Thanh Hùng, Phạm Quỳnh Anh. Sự hài lòng của người bệnh tại khoa khám bệnh Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2016. Tạp chí nội khoa số đặc biệt 2017, trang 137.

21. Lê Bảo Châu, Đỗ Mai Hoa và cộng sự (2017). Thực trạng tiếp cận điều trị HIV/AIDS của người nhiễm HIV tại Ninh Bình năm 2014-2015, Tạp trí y học thực hành, tập 27, số 5-2017.

Ø  Bài báo quốc tế

1.      Nguyen Duc Thanh, Pham Quynh Anh, Pham Thi Huyen Chang, Ha Thi Minh Nguyet (2023). Cross-Cultural Adaption and Validation of SERVPERF Tool for Measuring Healthcare Quality in an Oncology Public Hospital, Vietnam. INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing. 60:00469580221146826. https://doi.org/10.1177/00469580221146826.

2.      Le Bao Chau, Pham Thi Huyen Chang, Duong Minh Duc, Hoang Van Minh, Luu Quoc Toan, Bui Thi Tu Quyen, Le Thi Vui, Bui Thi Thu Ha (2022) Utilization and Satisfaction with HIV Services at 7 Provinces in Viet- nam: A Cross-Sectional Study. World Jour- nal of AIDS, 12, 65-82. https://doi.org/10.4236/wja.2022.122006.

3.      Nguyen Duc Thanh, Bui Thi My Anh, Chu Huyen Xiem, Pham Quynh Anh, Pham Hung Tien, Nguyen Thi Phuong Thanh, Cao Huu Quang, Vu Thu Ha, Phung Thanh Hung (2022). Patient Satisfaction With Healthcare Service Quality and Its Associated Factors at One Polyclinic in Hanoi, Vietnam. International Journal of Public Health. 67:1605055. https://doi.org/10.3389/ijph.2022.1605055

4.      Nguyen Duc Thanh, Bui Thi My Anh, Phung Thanh Hung, Pham Quynh Anh, Chu Huyen Xiem (2021). Impact of public health insurance on out-of-pocket health expenditures of the near-poor in Vietnam. Health Services Insights. 14:11786329211017411. https://doi.org/10.1177/117863292110174

5.      Nguyen Duc Thanh, Phung Thanh Hung, Nguyen Minh Hoang, Pham Quynh Anh (2021). A framework of leadership and managerial competency for preventive health managers in Vietnam. International Journal of Healthcare Management. 14(2):478-83. https://doi.org/10.1080/20479700.2019.1664028

6.      Nguyen Duc Thanh, Phung Thanh Hung, Bui Thi My Anh, Tran Quynh Anh, Pham Quynh Anh, Chu Huyen Xiem (2021). Developing a job motivation scale: A focus on cross-cultural adaptation and validation among hospital staff. International Journal of Healthcare Management. 14(4):1114-9. https://doi.org/10.1080/20479700.2020.1752985

7.      Le Bao Chau, Do Mai Hoa (2020). Newly diagnosed HIV individuals: barriers to timely entrance into care after adopting treat all policy. International Journal of Healthcare management. https://doi.org/10.1080/20479700.2020.1836724.
8.      Bac Duy Nguyen, Sa Cao Hoang et al (2020). Epidemiological characterization of pityriasis versicolor and distribution of Malassezia species among students in Hai Phong city, Vietnam. Current Medical Mycology. 6(2): 11-17.
9.      Do, Mai Hoa; Bui, Thi Thu Ha; Phan, Van Tuong; Nguyen, Hoang Long; Duong, Thuy Anh; Le, Bao Chau; Pham, Thi Thuy Linh; Nguyen, Minh Hoang; Nguyen, Phuong Thuy; Malison, Michael (2017), Strengthening Public Health Management Capacity in Vietnam: Preparing Local Public Health Workers for New Roles in a Decentralized Health System. Journal of Public Health Management and Practice. 24:S74-S81, March/April 2018.
10. Benjamin Johns, Le Bao Chau et al (2018). Association Between User Fees and Dropout from Methadone Maintenance Therapy: Results of a Cohort Study in Vietnam. Health Systems & Reform. 
https://doi.org/10.1080/23288604.2018.1440347.
11. Benjamin Johns, Le Bao Chau et al (2017). The importance of assessing out-of-pocket payments when the financing of antiretroviral therapy is transitioned to domestic funding: findings from Vietnam. Tropical medicine and International Health. https://doi.org/10.1111/tmi.12897.
12. Le Bao Chau, Do Mai Hoa, Nguyen Minh Hoang, Nguyen Duy Anh & Nguyen Thi Nuong (2017), Linkage between HIV diagnosis and care: Understanding the role of gender in a Northern Province in Vietnam. Health Care for Women International 39:4, pages 364-367.
13. Nguyen Hoang Minh, Do Mai Hoa, Tran Viet Hung, Nguyen Xuan Chien, Nguyen Phuong Thuy, Le Bao Chau, Nguyen Thi Binh An, Bui Thi Thu Ha (2016). Situation of implementing circular 08 on human resource in Public Service Delivery Units of Health Sector, The 8th International Conference on Public Health among GMS Countries, Phnom Penh, Cambodia.
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế khác