[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn Quản lý bệnh viện
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế
Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

LÃNH ĐẠO VIỆN


 

PGS.TS. Nguyễn Đức Thành

Phó Viện trưởng,
Phó Trưởng bộ môn Quản lý bệnh viện,
Giảng viên cao cấp
Bác sỹ đa khoa, tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa Hà Nội, năm 1996
Thạc sỹ Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp Queensland, Úc, năm 2004
Tiến sỹ Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp công nghệ Queensland, Úc, năm 2015
ĐT: 0833602835
Email: ndt@huph.edu.vn


 
 • Giới thiệu chung
 • Chặng đường phát triển
 • Mục tiêu của Viện
 • Chức năng nhiệm vụ
 • Sơ đồ tổ chức
 • Giảng viên
 • Các chương trình đào tạo
 • Lãnh đạo viện đương nhiệm
 • Văn phòng, Phòng Quản lý đào tạo & Nghiên cứu khoa học
 • Hợp tác quốc tế
 • Lãnh đạo viện qua các thời kỳ