[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn Quản lý bệnh viện
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế
Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

Nhân sự Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế​TS. Lê Bảo Châu
Giảng viên
Trưởng bộ môn

Bác sỹ đa khoa, Đại học Y Hà Nội, Việt Nam, 1994-2000
Thạc sỹ Y tế công cộng, Đại học Queensland, Australia
Tiến sĩ Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng
 

ĐT: 0243 6 266 2349

Email: lbc@huph.edu.vn
  

PGS.TS. Hà Hữu Tùng

Phó trưởng Bộ môn

(Giảng viên kiêm nhiệm)

hahuutung.200564@gmail.com
 TS. Đỗ Phương Anh

Phó trưởng Bộ môn

(Giảng viên kiêm nhiệm)

Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hà Nội, tốt nghiệp năm 1998.

Bác sĩ nội trú bệnh viện từ 1999-2002.

Tiến sỹ Y khoa, Đại học Y Hà Nội, tốt nghiệp 2015.
dophuonganh2008@gmail.com

PGS. TS. Hoàng Cao Sạ
Giảng viên chính

+ Bác sĩ quân y Khóa dài hạn 20, Học viện quân y, 1985 - 1991.
+ Thạc sỹ Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng, 2000 - 2002.

+ Tiến sĩ Y tế công cộng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, 2008 - 2011.

 hcs@huph.edu.vnThS. Phạm Quỳnh Anh

Giảng viên

Cử nhân Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Y tế công cộng năm 2012
Thạc sĩ Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Y tế công cộng.


 Email: pqa@huph.edu.vn

 


 ThS. Phạm Thị Huyền Chang

Giảng viên

Dược sĩ, tốt nghiệp Trường Đại học Thái Nguyên 2016
Thạc sĩ Dược học, tốt nghiệp Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2018.

 Email: pthc@huph.edu.vn
 

Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế khác