[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn Quản lý bệnh viện
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế
Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

VỀ CHÚNG TÔI

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ ngành y tế, góp phần thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế thuộc Trường Đại học Y tế công cộng đã được thành lập theo quyết định số 3796/QĐ-BYT ngày 24 tháng 09 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Tại Viện, chúng tôi góp phần đào tạo, bồi dưỡng những nhà quản lý có năng lực theo phương châm “Một người lo bằng một kho người làm”, góp phần triển khai công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng hiệu quả.
Sau chặng đường xây dựng và phát triển, hiện nay Viện đã trở thành một đơn vị vững mạnh với đội ngũ cán bộ và giảng viên giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, có trình độ cao, bao gồm: 03 Phó Giáo sư, 09 tiến sĩ (gồm 04 giảng viên cơ hữu, 05 giảng viên kiêm nhiệm), 05 Nghiên cứu sinh, 14 Thạc sĩ, 01 Cử nhân. Ngoài đội ngũ giảng viên cơ hữu, Viện còn có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng với gần 100 chuyên gia, là các nhà quản lý, lãnh đạo của Bộ Y tế và các đơn vị khác trong và ngoài ngành y tế như các Bệnh viện, Trung tâm Y tế các tuyến, các Trường đại học y dược, các Trường đại học kinh tế... trong cả nước. Viện đã và đang kế thừa, phát huy truyền thống và có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển nhân lực của ngành, đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế là đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt về đào tạo, bồi dưỡng quản lý. Trong suốt chặng đường phát triển, Viện đã góp phần đào tạo về quản lý cho nhiều đối tượng học viên, từ hệ chính quy Đại học và Sau đại học, đến đào tạo, bồi dưỡng liên tục cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế, các khóa đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu của các đơn vị, đối tác.
Đến nay, Viện đã thực hiện đào tạo, bồi dưỡng và cấp văn bằng, chứng chỉ cho hàng nghìn lượt học viên; cho các khóa học đặc thù như Quản lý bệnh viện, Quản lý chất lượng toàn diện, Quản lý dự án, Kinh tế y tế, Kỹ năng lãnh đạo và quản lý, Nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành, Phương pháp lập kế hoạch… Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế là đơn vị chủ lực của Trường Đại học Y tế công cộng trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo liên tục về quản lý cho cán bộ quản lý ngành y tế; công chức, viên chức ngành y tế theo tiêu chuẩn ngạch và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
Nhiều học viên sau khi hoàn thành các khóa đào tạo chính quy (Quản lý bệnh viện, Y tế công cộng) quay trở về đơn vị công tác đã được bổ nhiệm các vị trí quản lý, lãnh đạo quan trọng. Những học viên hoàn thành các khóa học đặc thù ngắn hạn (Quản lý chất lượng toàn diện, Quản lý dự án) đã rất tâm đắc và ứng dụng được nhiều kỹ năng, công cụ quản lý được học trong công việc thực tế của mình.
 • Giới thiệu chung
 • Chặng đường phát triển
 • Mục tiêu của Viện
 • Chức năng nhiệm vụ
 • Sơ đồ tổ chức
 • Giảng viên
 • Các chương trình đào tạo
 • Lãnh đạo viện đương nhiệm
 • Văn phòng, Phòng Quản lý đào tạo & Nghiên cứu khoa học
 • Hợp tác quốc tế
 • Lãnh đạo viện qua các thời kỳ