[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn Quản lý bệnh viện
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế
Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

THÔNG TIN VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các nghiên cứu của Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế

1.      Đánh giá hệ thống y tế tỉnh Phú Thọ năm 2021.

2.      Nghiên cứu đánh giá chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016-2020 – dự án phòng chống HIV/AIDS - năm 2020.

3.      Nghiên cứu đánh giá nhu cầu đào tạo về lãnh đạo và quản lý dựa trên khung năng lực cơ bản của cán bộ quản lý trong hệ thống y tế công lập năm 2016.

4.      Nghiên cứu can thiệp tăng cường tiếp cận điều trị ở bệnh nhân HIV tại Ninh Bình năm 2015-2016.

5.      Sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của hộ gia đình tại Chí Linh, Hải Dương, tháng 6/2011-9/2012.

6.      Nghiên cứu “Đánh giá nhanh về tình hình ma túy, mại dâm và các hành vi nguy cơ nhiễm HIV ở Hải Hương và Thanh Hóa” từ tháng 3-12/2009.
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế khác