[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn Quản lý bệnh viện
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế
Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

Tài liệu ấn phẩm của Bộ môn Quản lý bệnh viện
Ø  Sách

1.       Phạm Văn Tác và cộng sự (2018), Quản lý nguồn nhân lực y tế, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội

2.       Nguyễn Đức Thành và cộng sự (2016), Theo dõi và đánh giá chương trình/dự án y tế, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội

3.       Phan Văn Tường và các cộng sự (2014), Nguyên lý Quản lý bệnh viện (Sách tái bản lần 1), Nhà xuất bản Y học, Hà Nội

4.       Phan Văn Tường, Nguyễn Thị Thúy Nga, Nguyễn Đức Thành và các cộng sự (2014), Quản lý chất lượng bệnh viện (Tái bản lần 1), Nhà xuất bản Y học, Hà Nội

5.       Phan Văn Tường, Nguyễn Đức Thành, Đỗ Mai Hoa (2012), Quản lý dịch vụ y tế, Nhà xuất bản Lao động xã hội, Hà Nội

  6.     Phạm Trí Dũng, Nguyễn Thanh Hương, Phan Văn Tường, và các cộng sự (2006), Tổ chức, quản lý y tế và chính sách y tế, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội


 

Ø  Bài báo trong nước

1.      Phạm Văn Tác, Nguyễn Đức Thành, Chu Huyền Xiêm, Phùng Thanh Hùng, Bùi Thị Mỹ Anh, Phạm Quỳnh Anh, Dương Thị Tiến, Phạm Thị Huyền Chang, Vũ Thị Hậu (2023). Kết quả khảo sát năng lực về xã hội, văn hóa và sức khỏe cộng đồng trong chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh của hộ sinh ở tuyến xã tại Việt Nam giai đoạn 2021-2022. Tạp chí Khoa học nghiên cứu sức khỏe và phát triển, Tập 07, số 01-2023, 148-157

2.      Bùi Thị Mỹ Anh, Phùng Thanh Hùng, Chu Huyền Xiêm, Phạm Quỳnh AnhPhạm Thị Huyền Chang, Nguyễn Đức Thành, Phạm Văn Tác (2023). Kết quả khảo sát năng lực thực hành chăm sóc cơ bản của điều dưỡng tuyến xã tại 6 tỉnh của Việt Nam năm 2021 0 2022. Tạp chí Khoa học nghiên cứu sức khỏe và phát triển, Tập 07, số 01-2023, 148-157

3.      Bùi Thị Mỹ Anh, Phạm Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thanh Hoa, Trần Thị Huyền Trang, Trần Thị Hoa (2021). Hành vi chế độ ăn lành mạnh và một số yếu tố liên quan trong nhóm vị thành niên tại Việt Nam năm 2019. Tạp chí Khoa học nghiên cứu sức khỏe và phát triển, Tập 05, số 01-2021, 47-55

4.      Nguyễn Đức Thành, Chu Huyền Xiêm, Bùi Thị Mỹ Anh, Nguyễn Văn Mạnh, Tạ Thị Kim Huệ (2020). Động lực làm việc của điều dưỡng và một số yếu tố ảnh hưởng tại bệnh viện huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk năm 2019. Tạp chí Khoa học nghiên cứu sức khỏe và phát triển, Tập 04, số 05-2020, 42-49

5.      Nguyễn Phương Hà, Bùi Thị Mỹ Anh, Nguyễn Hùng Vĩ (2020). Sự hài lòng của người chăm sóc bệnh nhi 0-6 tuổi điều trị nội trú với dịch vụ khám chữa bệnh tại Khoa nhi, bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang năm 2020 và một số yếu tố ảnh hưởng. Tạp chí Khoa học nghiên cứu sức khỏe và phát triển, Tập 04, số 04-2020, 32-39

6.      Nguyễn Đức Thành, Bùi Thị Mỹ Anh, Nguyễn Khắc Dũng, Tạ Thị Kim Huệ (2020). Thực trạng nhân lực và một số yếu tố ảnh hưởng đến thu hút và duy trì nhân lực tại bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin giai đoạn 2016-2018. Tạp chí Khoa học nghiên cứu sức khỏe và phát triển, Tập 04, số 03-2020, 66-72

7.      Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Xuân Lương, Phùng Thanh Hùng (2020). Động lực làm việc của bác sĩ và một số yếu tố ảnh hưởng tại Viện Y dược Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh nâm 2020. Tạp chí Khoa học nghiên cứu sức khỏe và phát triển, Tập 04, số 03-2020, 109-115

8.      Dương Ngọc Phương Trang, Bùi Thị Mỹ Anh, Nguyễn Đức Thành (2020). Động lực làm việc của điều dưỡng và một số yếu tố ảnh hưởng tại bệnh viện Truyền máu huyết học, thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. Tạp chí Khoa học nghiên cứu sức khỏe và phát triển, Tập 04, số 03-2020, 124-132

9.      Đặng Văn Đầu, Nguyễn Đức Thành, Phùng Thanh Hùng, Lê Hòa Khánh (2020). Sự hài lòng của người bệnh nội trú vê dịch vụ khám chữa bệnh và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước năm 2019. Tạp chí Khoa học nghiên cứu sức khỏe và phát triển, Tập 04, số 03-2020, 90-99

10.  Nguyễn Thị Thúy Nga, Lê Quang Lệnh (2020). Thực hiện quy chế kê đơn thuốc ngoại trú bảo hiểm y tế tại bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa, năm 2019. Tạp chí Khoa học nghiên cứu sức khỏe và phát triển, Tập 04, số 03-2020, 25-32

11.  Phùng Thanh Hùng, Phan Thị Hồng Vân, Phạm Quỳnh Anh, Nguyễn Đức Thành, Doãn Thị Huyền (2020). Thực trạng thu hút và duy trì bác sĩ tại bệnh viện đa khoa Trung tâm Tiền Giang giai đoạn 2016-2018 và một số yếu tố ảnh hưởng. Tạp chí Khoa học nghiên cứu sức khỏe và phát triển, Tập 04, số 03-2020, 33-41

12.  Phạm Xuân Anh Đào, Nguyễn Đức Thành, Phùng Thanh Hùng, Bùi Thị Mỹ Anh. (2019). Động lực làm việc của bác sỹ và một số yếu tố ảnh hưởng tại bệnh viện quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh năm 2018. Tạp chí Khoa học nghiên cứu sức khỏe và phát triển, Tập 02, số 04-2018, 52-62

13.  Nguyễn Đức Thành, Trần Thuý Hường. (2019). Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của bác sỹ, điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn năm 2018. Tạp chí Y học thực hành, 5(1096):42-46

14.  Nguyễn Đức Thành, Đặng Minh Đương. (2019). Thực trạng nhân lực y tế dự phòng tuyến tỉnh Cà Mau giai đoạn 2013-2018 và các yếu tố ảnh hưởng. Tạp chí Y học thực hành, 5(1096):61-64

15.  Nguyễn Thị Thúy Nga, Bùi Thị Mỹ Anh. (2019). Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình: Thực trạng tham gia và một số yếu tố ảnh hưởng. Tạp chí Y học cộng đồng, Số 2(49): 81-86

16.  Nguyễn Thị Thúy Nga, Bùi Thị Mỹ Anh. (2019). Đánh giá thực trạng phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Tạp chí Y học cộng đồng, Số 4(51): 117-121

17.  Nguyễn Thị Thuý Nga. (2019). Mấy suy nghĩ về phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế. Tạp chí Bảo hiểm xã hội. Kỳ 1, tháng 5/2019. 18-19.

18.  Nguyễn Thị Thuý Nga. (2019). Bàn về phạm vi và mức hưởng Bảo hiểm y tế. Tạp chí Bảo hiểm xã hội. Kỳ 2, tháng 6/2019. 20-21.

19.  Chu Huyền Xiêm, Lê Thái Dương (2018). Thực trạng nhân lực y tế và một số yếu tố ảnh hưởng đến thu hút và duy trì nhân lực y tế tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bến Tre giai đoạn 2012-2016, Tạp chí Y học thực hành, Tập 1076, số 8-2018

20.  Nguyễn Thị Thanh Nhã, Nguyễn Đức Thành, Chu Huyền Xiêm. (2018).Thực trạng và một số thuận lợi khó khăn trong ứng dụng công nghệ thông tin 73 quản lý bệnh viện tại bệnh viện đa khoa Sa Đéc năm 2018. Tạp chí Khoa học nghiên cứu sức khỏe và phát triển, Tập 02, số 04-2018, 73-81

21.  Thái Quốc Việt, Nguyễn Thanh Hương, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Minh Hoàng. (2018). Hài lòng với công việc và một số yếu tố ảnh hưởng của nhân viên khối hành 63 chính Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang năm 2018. Tạp chí Khoa học nghiên cứu sức khỏe và phát triển, Tập 02, số 04-2018, 63-72

22.  Phan Nguyễn Thị Loan, Phan Văn Tường (2018), Nhu cầu đào tạo năng lực quản lý của cán bộ quản lý tại Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. HCM năm 2018, Tạp chí y học thực hành, số 10/2018 (1038), tr258-262.

23.  Trần Hùng Dũng, Phan Văn Tường (2018), thực trạng sử dụng kháng sinh của khoa Ngoại và những yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh năm 2017, Tạp chí y học thực hành, số 1/2018 (1066), tr 42-44.

24.  Nguyen Duc Thanh, Bui Thi My Anh, Phung Thanh Hung. (2018). Patients' satisfaction with quality of medical services, Yen Son district hospital, Tuyen Quang province, Vietnam. Journal of Health and Development Studies (JHDS), Special collections of papers 2018 (English version), ISSN 2588-1442, 30-37

25.  Nguyễn Đức Thành, Lê Đình Vinh, Bùi Thị Mỹ Anh, Chu Huyền Xiêm (2018). Đánh giá sự sẵn sàng triển khai thực hiện Thông tư 15/2015/TT-BYT của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV tại tỉnh Đắk Lắk năm 2017. Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. Tập 02, số 01-2018, trg. 42-50

26.  Phan Văn Tường và CS (2018), Thực trạng và các yếu tố liên quan đến sự hài lòng của bệnh nhân tại Phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn, năm 2017  Phan Văn Tường và CS (2018), Thực trạng và các yếu tố liên quan đến sự hài lòng của bệnh nhân tại Phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn, năm 2017 

27.  Bùi Huy Tùng, Vũ Thị Hoàng Lan, Nguyễn Khánh Phương, Chu Huyền Xiêm (2018), Đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội trú tại 2 bệnh viện tại Khánh Hóa sau 1 năm thực hiện thí điểm thanh toán theo định suất, Tạp chí Y học cộng đồng, Số 4(45), tr. 97-100.

28.  Nguyễn Thị Thúy Nga, Bùi Thị Mỹ Anh, Nguyễn Nguyên Ngọc, Hoàng Văn Minh (2018). Sự sẵn có và một số yếu tố ảnh hưởng đến cung cấp dịch vụ phòng, chống một số bệnh không lây nhiễm tại hệ thống y tế cơ sở thị xã Chí Linh, Hải Dương, 2016. Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. Tập 02, số 02-2018, trg. 23-32

29.  Đoàn Thị Thu Mỹ, Nguyễn Thị Út, Bùi Thị Mỹ Anh, Phạm Thị Thu Hiền. (2018). Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ điều trị của bệnh nhân viêm thận Lupus được quản lý điều trị tại phòng khám bệnh viện Nhi Trung ương năm 2018. Tạp chí khoa học nghiên cứu sức khỏe và phát triển, tập 2, số 03-2018, 83-91

30.  Tạ Văn Tình, Nguyễn Đức Thành, Công Ngọc Long (2017). Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại khoa khám bệnh, bệnh viện đa khoa huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang năm 2016. Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. Tập 01, số 01-2017, trg. 60-68


Ø  Bài báo quốc tế

1.      Nguyen Duc Thanh, Pham Quynh Anh, Pham Thi Huyen Chang, Ha Thi Minh Nguyet (2023). Cross-Cultural Adaption and Validation of SERVPERF Tool for Measuring Healthcare Quality in an Oncology Public Hospital, Vietnam. Inquiry. 2023 Jan-Dec;60:469580221146826. doi: 10.1177/00469580221146826. PMID: 36680357; PMCID: PMC9871976.

2.      Nguyen Duc Thanh, Bui Thi My Anh,  Chu Huyen Xiem, Pham Quynh Anh, Pham Hung Tien, Nguyen Thi Phuong Thanh, Cao Huu Quang, Vu Thu Ha, Phung Thanh Hung (2022). Patient Satisfaction With Healthcare Service Quality and Its Associated Factors at One Polyclinic in Hanoi, Vietnam Int J Public Health. Nov 10;67:1605055. doi: 10.3389/ijph.2022.1605055. PMID: 36439278; PMCID: PMC9684178.

3.      Phan Van Tuong, Chu Huyen Xiem, Nguyen Chi Anh, La Ngoc Quang (2021). Assessment of Antibiotic Prophylaxis in Surgical Patients and Association Factors at Thu Duc District Hospital, Ho Chi Minh City, Vietnam in 2018. Health Services Insights. 2021;14. doi:10.1177/11786329211029354

4.       Nguyen Duc Thanh, Bui Thi My Anh, Phung Thanh Hung, Pham Quynh Anh, Chu Huyen Xiem (2021). Impact on public health insurance on out-of-pocket health expenditures of the near-poor in Vietnam. Health Services Insights. https://doi.org/10.1177/11786329211017411

5.      Nguyen Duc Thanh, Phung Thanh Hung, Bui Thi My Anh, Tran Quynh Anh, Pham Quynh Anh, Chu Huyen Xiem (2020). Developing a job motivation scale: A focus on cross-cultural adaptation and validation among hospital staff. Intertional Journal of Healthcare Management. https://doi.org/10.1080/20479700.2020.1752985

6.      Nguyen Thi Thuy Nga, Chu Huyen Xiem, Bui Thi My Anh. Universal coverage challenges: Determinants of enrolment in family-based social health insurance. Intertional Journal of Healthcare Management. https://doi.org/10.1080/20479700.2020.1752986

7.      Thanh, N. D., Anh, B. T. M., Xiem, C. H., & Van Minh, H. (2019). Out-of-Pocket Health Expenditures Among Insured and Uninsured Patients in Vietnam. Asia Pacific Journal of Public Health. https://doi.org/10.1177/1010539519833549.

8.      Nhu Van Ha, Van Thi Anh Nguyen, Bui Thi My Anh, Thanh Duc Nguyen. (2019). Health Insurance Cards and Health Care Services Utilization: Evidence From Children in Mountainous Regions of Vietnam. Global Pediatric Health. 6:1-8. http://doi.org/10.1177/2333794X19843

9.      Nguyen Duc Thanh, Phung Thanh Hung, Nguyen Minh Hoang, Pham Quynh Anh. (2019). A framework of leadership and managerial competency for preventive health managers in Vietnam. International Journal of Healthcare Management.

10.  Nguyễn Thị Thuý Nga, Gerrad FitzGerald, Michael P.Dunne. (2018). Family-Based Social Health Insurance for Informal Workers in Vietnam: Willingness to Pay and Its determinants. Asia Pacific Journal of Public Health. Vol. 30(6) 512–520.

11.  Nguyen Thi Thuy Nga, Gerard FitzGerald, and Michael Dunne. (2018). Family-Based Health Insurance for Informal Sector Workers in Vietnam: Why Does Enrolment Remain Low? Asia Pacific Journal of Public Health. DOI:10.1177/1010539518807601

12.  Nguyen Thi Thuy Nga, Bui Thi My Anh, Nguyen Nguyen Ngoc, Dang Minh Diem, Vu Duy Kien, Tran Bich Phuong, Tran Quynh Anh and Hoang Van Minh. (2017). Capacity of Commune Health Stations in Chi Linh District, Hai Duong Province, for Prevention and Control of Noncommunicable Diseases. Asia Pacific Journal of Public Health (APJPH), Vol. 29(5S) 94S–101S

13.  Phan Van Tuong, Nguyen Duc Thanh. A Leadership and Managerial Competency Framework for Public Hospital Managers in Vietnam.AIMS Public Health, 2017, 4(4): 418-429. doi: 10.3934/publichealth.2017.4.418

14.  Phan Van Tuong, Tran Thi Minh Phuong, Bui Thi My Anh, Trang Huyen Thi Nguyen. (2017). Assessment of injection safety in Ha Dong General Hospital, Hanoi, in 2012. F1000ResearchTomohiro Ishimaru, Koji Wada,

15.  Hoang Thi Xuan Huong, Bui Thi My Anh, Nguyen Dinh Hung, Le Hung and Derek R Smith (2017). Nurses' willingness to care for patients infected with HIV or Hepatitis B/C in Vietnam. Environ Health Prev Med. 2017 Mar 16;22(1):9. http://doi. 10.1186/s12199-017-0614-y