[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn Quản lý bệnh viện
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế
Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

NHÂN SỰ BỘ MÔN QUẢN LÝ BỆNH VIỆN


 PGS.TS. Nguyễn Đức Thành

Giảng viên cao cấp
Phó trưởng bộ môn
Phó Viện trưởng

Bác sỹ đa khoa, tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa Hà Nội, năm 1996
Thạc sỹ Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp Queensland, Úc, năm 2004
Tiến sỹ Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp công nghệ Queensland, Úc, năm 2015

 ndt@huph.edu.vn
 
 TS.BS. Phạm Bá Hiền

Phó trưởng Bộ môn

(Giảng viên cơ hữu)

Bác sĩ đa khoa, tốt nghiệp tại trường Đại học Y khoa Hà Nội, năm 1998

Thạc sỹ chuyên ngành truyền nhiễm, tốt nghiệp tại Học viện Quân y, năm 2008

Tiến sỹ chuyên ngành Truyền nhiễm, tốt nghiệp tại Học viện Quân y, năm 2018
phambahien.bvdd@gmail.com
 PGS.TS. Tạ Anh Tuấn

Phó trưởng Bộ môn

(Giảng viên kiêm nhiệm)

Bác sỹ đa khoa, Đại học  Bắc Thái (Bacthai medical university), tốt nghiệp năm 1990

Thạc sĩ y học ( Master of Science in medicine), Đại học Y Hà Nội, tốt nghiệp năm 1999

Tiến sĩ chuyên ngành Nhi - Hồi sức  (Doctor of philosophy in intensive care), Đại học Y Hà Nội (Hanoi medical university), tốt nghiệp 2012

drtuanpicu@gmail.com
  TS. Phạm Phương Lan

Phó trưởng Bộ môn

(Giảng viên kiêm nhiệm)
lanpp.ceo@gmail.com
 
GS.TS. Phan Văn Tường
Giảng viên cao cấp

Bác sỹ đa khoa ngoại sản, tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa Hà Nội, năm 1983.
Thạc sỹ Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Y tế Công cộng và Y học Cộng đồng Braun, ISRAEL, năm 1995.
Tiến sỹ Y xã hội học và Tổ chức y tế, tốt nghiệp Học viên Quân Y năm 2004.
 pvt@huph.edu.vn
 
TS. Nguyễn Thị Thúy Nga 
Giảng viên chính

Dược sỹ, tốt nghiệp Trường Đại học Dược Hà Nội, năm 1992Thạc sỹ Kinh tế y tế, tốt nghiệp Trường Đại học Heidelberg, năm 2002Thạc sỹ Quản lý bệnh viện, tốt nghiệp Trường Đại học tổng hợp Leed, Anh năm 2005.
Nghiên cứu sinh Y tế công cộng, Trường Đại học Tổng hợp Queensland, Australia.
nttn@huph.edu.vn

NCS. Chu Huyền Xiêm
Giảng viên

Cử nhân Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Y tế công cộng, năm 2007
Thạc sỹ Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Y tế công cộng, năm 2011

chx@huph.edu.vn


Ths. Hà Thị Minh Nguyệt

Giảng viên

Cử nhân Y tế công cộng, tốt nghiệp Đại học Y tế công cộng năm 2008

Thạc sỹ chuyên ngành Nghiên cứu dân số và sức khỏe sinh sản, tốt nghiệp Đại học Mahidol, Thái Lan năm 2013

htmn@huph.edu.vn


Ths. Võ Tuấn Ngọc

Giảng viên

Cử nhân Kỹ sư điện tử, tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật quân sự, năm 2004

Thạc sỹ Điện tử, tốt nghiệp Viện Đại học Mở Hà Nội, năm 2010

Email: vtn@huph.edu.vn