[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn Quản lý bệnh viện
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế
Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ


1. Đào tạo chính quy

Viện phụ trách giảng 29 môn học cho các lớp đào tạo CN chính quy, cử nhân VLVH, CKI, CKII Tổ chức quản lý y tế; Ths Quản lý bệnh viện; Ths Y tế công cộng; Ths Kỹ thuật xét nghiệm Y học; TS Y tế công cộng ; Tiến sĩ Quản lý bệnh. 

Các môn đào tạo chính quy:
   1) Nguyên lý quản lý bệnh viện 
   2) Quản lý chất lượng bệnh viện
   3) Theo dõi và đánh giá
   4) Quản lý dự án
   5) Nguyên lý quản lý và các kĩ năng cơ bản
   6) Tài chính bệnh viện
   7) Quản lý y tế
   8) Lãnh đạo và quản lý 
   9) Thanh tra y tế
   10) Quản lý nhân lực 
   11) Quản lý CSHT &Trang thiết bị YT
   12) Quản lý kinh tế và tài chính y tế 
   13) Kinh tế y tế và tài chính y tế bệnh viện
   14) Chính sách Y tế
   15) Lập kế hoạch y tế 16) Quản lý chất lượng dịch vụ y tế
   17) Đánh giá kinh tế y tế (phần 1 &2)
   18) Quản lý dịch vụ y tế
   19) Tổ chức và quản lý hệ thống y tế
   20) Sức khỏe toàn cầu
   21) Quản lý chương trình và dịch vụ y tế 
   22) Nhập môn Y tế công cộng
   23) Các chương trình y tế quốc gia
   24) Truyền thông chính sách
   25) Pháp luật và Y đức
   26) Kỹ năng trình bày truy cập thông tin
   27) Hành vi và văn hóa tổ chức
   28) Quản lý dược bệnh viện 
   29) Đại cương về kinh tế học và kinh tế y tế

2. Chương trình đào tạo liên tục

Viện có các chương trình đào tạo liên tục thường xuyên được mở và các khóa đào tạo theo nhu cầu của đơn vị, gồm:
   1) Quản lý bệnh viện cho lãnh đạo
   2) Quản lý bệnh viện
   3) Quản lý chất lượng bệnh viện
   4) Phương pháp lập kế hoạch
   5) Quản lý dự án
   6) Kinh tế y tế
   7) Quản lý trang thiết bị và cơ sở hạ tầng
   8) Lãnh đạo và quản lý
   9) Quản lý nhân lực
   10) Nghiệp vụ thanh tra cho CB làm công tác thanh tra của thủ trưởng tại các trường và viện
   11) Nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ lãnh đạo các đơn vị
   12) Nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ làm công tác thanh tra của thủ trưởng tại các bệnh viện
Ngoài các khóa trên, Viện còn thiết kế và tổ chức các khóa đào tạo theo yêu cầu của từng đơn vị.
 


 • Giới thiệu chung
 • Chặng đường phát triển
 • Mục tiêu của Viện
 • Chức năng nhiệm vụ
 • Sơ đồ tổ chức
 • Giảng viên
 • Các chương trình đào tạo
 • Lãnh đạo viện đương nhiệm
 • Văn phòng, Phòng Quản lý đào tạo & Nghiên cứu khoa học
 • Hợp tác quốc tế
 • Lãnh đạo viện qua các thời kỳ