[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn Quản lý bệnh viện
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế
Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

TÀI LIỆU 03 KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ QUẢN LÝ Y TẾ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ:

1. Khóa đào tạo bồi dưỡng về quản lý y tế cho Giám đốc Bệnh viện

https://drive.google.com/drive/folders/1esu3Xg6Zpxsz4QhdnKrx7f4AdMUvtEFK?usp=sharing


2. Khóa đào tạo bồi dưỡng về quản lý y tế cho Giám đốc SYT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương
https://drive.google.com/drive/folders/1CFN02aEW1tOMJXcx9Ui9ImkIXFCnXHm8?usp=sharing


3Khóa đào tạo bồi dưỡng về quản lý y tế cho Viện trưởng các Viện thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng,
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
https://drive.google.com/drive/folders/1tsf_dcX6G8u3OAmuaGx6_C0a-W_85RuA?usp=sharing
  • Thư viện video
  • Thư viện hình ảnh
  • Tài liệu