[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn Quản lý bệnh viện
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế
Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

Giảng viên của Viện có 15 người, gồm: 02 GS; 3 PGS, 05 Tiến sĩ, 01 Nghiên cứu sinh và 04 Thạc sĩ thuộc các chuyên ngành sâu về quản lý y tế, quản lý bệnh viện, quản lý nhân lực, kinh tế y tế, y tế công cộng…
Ngoài ra Viện có khoảng 100 giảng viên kiêm nhiệm đến từ nhiều đơn vị như các cán bộ lãnh đạo quản lý tại các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế,  các cán bộ quản lý làm thực tế tại các cơ sở thực hành như bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Tây Nguyên… và các giảng viên tại các cơ sở đào tạo khác như Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Tây Nguyên, Đại học Y Thái Bình…


Đội ngũ giảng viên cơ  hữu  của Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành Y tế.

 • Giới thiệu chung
 • Chặng đường phát triển
 • Mục tiêu của Viện
 • Chức năng nhiệm vụ
 • Sơ đồ tổ chức
 • Giảng viên
 • Các chương trình đào tạo
 • Lãnh đạo viện đương nhiệm
 • Văn phòng, Phòng Quản lý đào tạo & Nghiên cứu khoa học
 • Hợp tác quốc tế
 • Lãnh đạo viện qua các thời kỳ