[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn Quản lý bệnh viện
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế
Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

Nhân sự Bộ môn Quản lý Kinh tế và Tài chính y tế


 

PGS.TS. Nguyễn Quỳnh Anh
Trưởng bộ môn, Giảng viên cao cấp
Cử nhân kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Việt Nam, 2003
Cử nhân ngoại ngữ, Đại học ngoại ngữ Hà Nội, Việt Nam, 2003
Thạc sĩ Kinh tế y tế, Trường Đại học Queensland, Australia, 2007
Tiến sỹ y tế công cộng, Trường Đại học Công nghệ Queensland, Australia, 2014
Liên hệ: 024.62662336
email: nqa@huph.edu.vn
 

  

TS. Hứa Thanh Thủy
Phó trưởng bộ môn, giảng viên
Dược sỹ đại học: Trường Đại học Dược Hà Nội, 2006

Thạc sỹ Tổ chức và quản lý dược, Trường Đại học Dược Hà Nội, 2010.

Tiến sĩ Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng, 2021
  Tel: 024 6 266 2388
Email: htt@huph.edu.vn

GS.TS. Hoàng Văn Minh
Giảng viên cao cấp
Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, 1994
Thạc sĩ Y tế Công cộng, Đại học Umea Thụy Điển, 2001
Tiến sĩ Y tế Công Cộng, Đại học Umea Thụy Điển, 2006
 Liên hệ: 024.62662336
Email: hvm@huph.edu.vn


TS. Lưu Thị Kim Oanh

Giảng viên

Cử nhân y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng, Việt Nam, 2010

Tiến sĩ Y tế công cộng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, 2018
ltko@huph.edu.vn

TS. Nguyễn Thu Hà
Giảng viên
Cử nhân Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế Công cộng, Việt Nam, 2009
Thạc sĩ Kinh tế y tế, Trường City University London, United Kingdom, 2013 
Tiến sĩ Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế Công cộng, Việt Nam, 2022

 Liên hệ: 024.62662336
email: nth11@huph.edu.vn
Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế khác