[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn Quản lý bệnh viện
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế
Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

Giới thiệu Bộ môn Quản lý Kinh tế và Tài chính y tế

Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế được sáp nhập dựa trên cơ sở ba bộ môn: Bộ môn Chính sách và Hội nhập (được thành lập từ năm 2001), Bộ môn Pháp luật và thanh tra y tế (được thành lập từ năm 2014) và Bộ môn Kinh tế và tài chính y tế (được thành lập từ đầu năm 1980). Bộ môn được Nhà trường giao nhiệm vụ xây dựng chương trình và giảng dạy chuyên ngành (1) Chính sách và pháp luật y tế và (2) Kinh tế và Tài chính Y tế cho đa dạng các bậc học, các lớp dài hạn, ngắn hạn, các lớp đào tạo tại chỗ và đào tạo từ xa, đào tạo tại trường gắn liền với thực địa và đào tạo liên tục. Bên cạnh hoạt động giảng dạy – học tập, các cán bộ bộ môn còn tham gia vào nhiều nghiên cứu liên quan đến chuyên ngành chính sách, kinh tế và tài chính y tế cũng như nghiên cứu trong lĩnh vực y tế công cộng nói chung.

1. Hoạt động giảng dạy – học tập

Lĩnh vực chính sách và pháp luật y tế

Hoạt động giảng dạy về lĩnh vực chính sách và pháp luật y tế dựa trên việc sử dụng các kiến thức tổng hợp từ những môn học cơ bản như dịch tễ, thống kê, xã hội học sức khoẻ, nhân học y tế... Bộ môn đặc biệt chú trọng đến việc cung cấp cho học viên các kiến thức cập nhật và kỹ năng cơ bản được sử dụng trong quá trình xây dựng, triển khai và đánh giá chính sách/pháp luật y tế cùng với kỹ năng truyền thông chính sách. Trên cơ sở đó giúp các cán bộ làm việc trong lĩnh vực quản lý y tế và y tế công cộng có thể chủ động tham gia hiệu quả vào quá trình chính sách nhằm góp phần phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trong quá trình xây dựng chương trình giảng dạy, Bộ môn nhận được sự cố vấn về mặt chuyên môn và tham gia trực tiếp giảng dạy trên lớp của nhiều giáo sư, chuyên gia trong nước và quốc tế từ năm 1999 đến nay.

Hiện nay Bộ môn đảm nhận việc giảng dạy nhiều môn học như Chính sách y tế, Truyền thông chính sách y tế, Sức khỏe toàn cầu, Pháp luật đại cương, Pháp luật bảo vệ môi trường, Pháp luật y tế và y đức, Thanh tra môi trường, Pháp luật và thanh tra y tế cho các đối tượng thuộc các chương trình đào tạo cử nhân, thạc sỹ y tế công cộng, thạc sỹ quản lý bệnh viện, chuyên khoa 1 y tế công cộng và chuyên khoa 2 tổ chức quản lý y tế. Ngoài ra, bộ môn cũng cung cấp một số khóa học cho sinh viên quốc tế như Global Health, Policy Communication (môn học thuộc hệ thống Troped- Network for Education in International Health).

Lĩnh vực kinh tế và tài chính y tế

Trong bối cảnh nguồn lực nói chung và nguồn lực dành cho y tế luôn khan hiếm, các môn học về chuyên ngành Kinh tế và tài chính y tế giúp học viên vận dụng khái niệm về sự khan hiếm, sự lựa chọn, và các qui luật kinh tế học trong y tế nhằm tối ưu hóa sử dụng nguồn lực để nâng cao tình trạng sức khỏe nhân dân.

Hiện tại, các môn học bắt buộc và tự chọn về chuyên ngành Kinh tế và Tài chính y tế đã và đang được bộ môn phát triển và cập nhật như Kinh tế y tế, Quản lý kinh tế và tài chính y tế, Quản lý kinh tế và tài chính bệnh viện, Đại cương kinh tế học và kinh tế y tế, Tài chính y tế, Đánh giá kinh tế y tế… Các môn học này được giảng dạy cho nhiều đối tượng khác nhau bao gồm Nghiên cứu sinh Quản lý bệnh viện, Cao học y tế công cộng, Cao học quản lý bệnh viện, Chuyên khoa II Tổ chức và quản lý y tế, Cao học y tế công cộng định hướng chuyên ngành Kinh tế y tế và gần đây là chuyên ngành Đánh giá công nghệ y tế cũng như các lớp cử nhân chính quy và cử nhân vừa làm vừa học.

2. Nghiên cứu

Lĩnh vực chính sách và pháp luật y tế

Các giảng viên của bộ môn tham gia vào các hoạt động hợp tác nghiên cứu, tư vấn về chính sách y tế trong nước và quốc tế. Một số hoạt động điển hình như: Nghiên cứu xây dựng chính sách y tế về sức khỏe sinh sản tại 3 quốc gia: Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam; Rà soát chính sách y tế về Sức khỏe sinh sản vị thành niên thanh niên Việt Nam, Rà soát chính sách về phương tiện tránh thai tại Việt Nam, Tư vấn xây dựng chính sách phòng chống bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam…

Lĩnh vực kinh tế và tài chính y tế

Cán bộ giảng viên của Bộ môn tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học trong và ngoài trường liên quan lĩnh vực kinh tế và tài chính y tế. Các lĩnh vực nghiên cứu đã thực hiện có thể kể đến như Nghiên cứu về gánh nặng bệnh tật và chấn thương tại Việt Nam, các nghiên cứu đánh giá chi phí – hiệu quả, các nghiên cứu phân tích và tính toán chi phí, Kế hoạch phát triển đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam, thực hiện các mô hình phân tích chi phí - hiệu quả … Bên cạnh đó, bộ môn còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức khác làm việc trong lĩnh vực kinh tế và tài chính y tế để chia sẻ, phổ biến kết quả nghiên cứu như Hội kinh tế y tế, Bộ môn Kinh tế y tế - Trường Đại học Y Hà Nội, Khoa Kinh tế y tế - Viện chiến lược và chính sách y tế…Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế khác