[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn Quản lý bệnh viện
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế
Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
BỘ MÔN TỔ CHỨC VÀ
QUẢNY TẾ


I. Giới thiệu các môn học theo chương trình đào tạo chung của trường

1. Giới thiệu môn Tổ chức và Quản lý hệ thống y tế

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Đối tượng: Chuyên khoa II Tổ chức quản lý y tế; Cử nhân Y tế công cộng; Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học; Học viên bổ túc và ôn thi đầu vào chương trình Thạc sỹ Y tế công cộng, Thạc sỹ Quản lý bệnh viện

- Giảng viên: PGS.TS.Hoàng Cao Sạ; TS. Lê Bảo Châu; ThS. Phạm Quỳnh Anh; ThS. Phạm Thị Huyền Chang

- Ý nghĩa môn học: Đây là một môn học quan trọng đối với những học viên đang hoặc sẽ làm việc trong hệ thống y tế. Môn học được thiết kế nhằm cung cấp các thông tin khái quát về tổ chức và quản lý hệ thống y tế như đặc điểm, cấu trúc tổ chức, chức năng, nô và các thành phần cơ bản của hệ thống y tế.

2. Giới thiệu môn Lập kế hoạch y tế

- Số tín chỉ: 2 - 3 tín chỉ tùy thuộc vào đối tượng

- Đối tượng: Cử nhân Y tế công cộng; Cử nhân dinh dưỡng; Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học

- Giảng viên: PGS.TS.Hoàng Cao Sạ; TS. Lê Bảo Châu; ThS. Phạm Quỳnh Anh; ThS. Phạm Thị Huyền Chang

- Ý nghĩa môn học: Đây là một trong những môn học cơ bản trong chương trình đào tạo cử nhân y tế công cộng, được giảng dạy vào học kỳ thứ tư của chương trình học. Môn học này sẽ trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết về lập kế hoạch, theo dõi, điều phối, giám sát và đánh giá một chương trình/dự án hoặc can thiệp y tế để họ có thể áp dụng vào công việc của họ trong tương lai.

3. Giới thiệu môn Quản lý y tế

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Đối tượng: Chuyên khoa I y tế công cộng; Thạc sỹ Y tế công cộng.

- Giảng viên: PGS.TS.Hoàng Cao Sạ; TS. Lê Bảo Châu

- Ý nghĩa môn học: Quản lý y tế là môn học cơ bản của chương trình thạc sỹ y tế công cộng và chuyên khoa 1 y tế công cộng. Đây là môn học tổng hợp nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý và tổ chức hệ thống y tế, đồng thời trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết trong quản lý y tế gồm lập kế hoạch, triển khai, theo dõi đánh giá, giám sát hỗ trợ. Bên cạnh những bài học lý thuyết, người học còn được trải nghiệm những tình huống, qua đó có thể ứng dụng các kiến thức/kỹ năng được học trong thực tế.

4. Môn Quản lý dự án

- Số tín chỉ: 2 dự án

- Đối tượng: Cử nhân Y tế công cộng, Thạc sĩ Y tế cộng cộng

- Giảng viên: PGS.TS. Hoàng Cao Sạ; TS. Lê Bảo Châu; ThS. Phạm Quỳnh Anh; ThS. Phạm Thị Huyền Chang

- Ý nghĩa môn học: Môn học Quản lý dự án này nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng liên quan đến Xây dựng dự án; Tổ chức thực hiện; theo dõi và đánh giá dự án. Các kiến thức này nhằm giúp cho học viên có thể thực hiện được các năng lực của cử nhân y tế công cộng sau khi tốt nghiệp.

5. Môn Nguyên lý quản lý và các kỹ năng quản lý cơ bản

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Đối tượng: Cử nhân Y tế công cộng

- Giảng viên: PGS.TS. Hoàng Cao Sạ; TS. Lê Bảo Châu; ThS. Phạm Quỳnh Anh; ThS. Phạm Thị Huyền Chang

- Ý nghĩa môn học: Môn học này sẽ giới thiệu khái niệm và nguyên lý cơ bản của quản lý, đồng thời cung cấp các kỹ năng quản lý cơ bản cho sinh viên để họ có thể vận dụng vào môi trường làm việc trong tương lai.

6. Quản lý dược bệnh viện

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Đối tượng: Thạc sĩ Quản lý bệnh viện

- Giảng viên: PGS.TS. Phạm Trí Dũng, NCS. Hứa Thanh Thủy, ThS. Phạm Thị Huyền Chang

- Ý nghĩa môn học: Môn học cung cấp cho học viên kiến thức, kỹ năng điều hành - tổ chức hoạt động công tác dược bệnh viện từ cung ứng thuốc, hoá chất, vật tư tiêu hao đến các yếu tố cần thiết để việc sử dụng chúng hợp lý – an toàn - hiệu quả. Công tác quản lý dược tại bệnh viện có liên quan mật thiết và tác động tích cực đến định hướng sử dụng thuốc điều trị các chứng bệnh thông thường và công tác dự phòng tại cộng đồng.

7. Các môn học và hoạt động đào tạo khác bộ tham gia

- Tham gia giảng dạy các môn học khác như Theo dõi và đánh giá, Quản lý chất lượng toàn diện, Sức khỏe toàn cầu;

- Tham gia ra đề và chấm thi đầu vào các lớp cao học và cử nhân vừa học vừa làm;

- Hướng dẫn bài tập thực địa và tham gia hội đồng đánh giá kết quả thực địa của cử nhân chính quy, cử học nhân vừa học vừa làm;

- Hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp và tham gia hội đồng đánh giá kết quả khóa luận của cử nhân chính quy;

- Hướng dẫn lựa chọn vấn đề, giám sát thu thập, phân tích số liệu và tham gia hội đồng đánh giá kết quả luận văn thạc sỹ Y tế công cộng và  thạc sỹ Quản lý bệnh viện.

II. Các khóa đào tạo ngắn hạn

1. Khóa học PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH (5 ngày)

Khóa học “Phương pháp lập kế hoạch” được thiết kế nhằm giúp cho học viên hiểu được các được khái niệm, phân loại và nội dung của các loại lập kế hoạch; khái niệm và quy trình giám sát hỗ trợ các hoạt động theo kế hoạch; đồng thời xây dựng được các chỉ số cho theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Khóa học có ưu điểm nổi bật với việc áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực; có các buổi chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ các cán bộ đang công tác tại các đơn vị trong hệ thống y tế về công tác lập kế hoạch cùng đội ngũ giảng viên nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm

- Đối tượng: Các cán bộ phụ trách công tác lập kế hoạch và triển khai kế hoạch đơn vị tại các khoa/phòng của các đơn vị quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngành y tế.

- Giảng viên:  PGS.TS. Hoàng Cao Sạ; TS. Lê Bảo Châu; ThS. Phạm Quỳnh Anh; ThS. Phạm Thị Huyền Chang

2. Khóa học “KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ CHO CÁN BỘ Y TẾ” (3 ngày)

Khóa học “Kỹ năng lãnh đạo và Quản lý cho cán bộ y tế” sẽ cung cấp cho học viên những khái niệm cơ bản về quản lý và lãnh đạo như các chức năng, mô hình quản lý, các phong cách và hành vi lãnh đạo và một số kỹ năng cần thiết của người lãnh đạo, quản lý trong công việc như kỹ năng động viên khuyến khích, ra quyết định, giải quyết xung đột, làm việc nhóm.

- Đối tượng: Cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các cơ sở y tế các tuyến

- Giảng viên:  PGS.TS.Hoàng Cao Sạ; TS. Lê Bảo Châu; ThS. Phạm Quỳnh Anh; ThS. Phạm Thị Huyền Chang

III. Chương trình đào tạo khác

- Chương trình đào tạo về Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý chương trình phòng chống HIV/AIDS do CDC/GAP tài trợ từ năm 2005 cho đến nay;

- Chương trình đào tạo về lập kế hoạch, theo dõi, đánh giá và quản lý cho các cán bộ làm trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS do UNDP tài trợ năm 2003-2004;

- Chương trình đào tạo về Quản lý các dịch vụ sức khoẻ sinh sản do UNFPA tài trợ năm 2001-2003.
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế khác