[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn Quản lý bệnh viện
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế
Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

Lãnh đạo và quản lý là một trong những hợp phần đầu vào quan trọng của hệ thống y tế. Công tác lãnh đạo và quản lý nếu được thực hiện tốt sẽ giúp tăng cường hệ thống y tế, các nguồn lực trong hệ thống y tế sẽ được sử dụng một cách hiệu quả, cung cấp các dịch vụ y tế tốt, giúp đạt được đầu ra của hệ thống y tế là nâng cao sức khỏe người dân, góp phần đảm bảo công bằng xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý của đội ngũ cán bộ ngành y tế, góp phần thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế trực thuộc Trường Đại học Y tế công cộng được thành lập theo quyết định số 3796/QĐ-BYT ngày 24 tháng 09 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Y tế. Tại Viện, chúng tôi góp phần đào tạo những nhà lãnh đạo và quản lý có năng lực theo phương châm “một người lo bằng kho người làm”, góp phần triển khai công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng hiệu quả. 


 • Giới thiệu chung
 • Chặng đường phát triển
 • Mục tiêu của Viện
 • Chức năng nhiệm vụ
 • Sơ đồ tổ chức
 • Giảng viên
 • Các chương trình đào tạo
 • Lãnh đạo viện đương nhiệm
 • Văn phòng, Phòng Quản lý đào tạo & Nghiên cứu khoa học
 • Hợp tác quốc tế
 • Lãnh đạo viện qua các thời kỳ