[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn Quản lý bệnh viện
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế
Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

Tài liệu ấn phẩm của Bộ môn Kinh tế và Tài chính y tế

Lĩnh vực Chính sách và pháp luật y tế

1.     1.     Đặng Văn Chính, Phan Văn Tường, Hứa Thanh Thủy và các cộng sự (2019), Thanh tra An toàn thực phẩm dựa trên nguy cơ, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội

2.     Nguyễn Thanh Hương, Phạm Trí Dũng, Hoàng Khánh Chi, (2011), Truyền thông và vận động chính sách, Nhà xuất bản Lao động và Xã hội.
3.     Rhonda Smith, Marya Khan, Nguyễn Thanh Hương, và các cộng sự, (2009), Truyền thông chính sách, Nhà Xuất bản Y học, Hà Nội.
4.     Nguyễn Thanh Hương, Hoàng Khánh Chi, (2008), Nghiên cứu trường hợp sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục vị thành niên tại Việt Nam - Thực hiện chính sách y tế ở Việt Nam, Ấn Độ và Trung Quốc – yếu tố quyết định chính và các mối liên quan,  Nhà Xuất bản Y học, Hà Nội.
5.     Nguyễn Thanh Hương, Phạm Trí Dũng, Hoàng Khánh Chi. Chính sách y tế, (2003), Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

Lĩnh vực Kinh tế và tài chính y tế

1.     Hoàng Văn Minh và Nguyễn Quỳnh Anh (2019) Giáo trình Đánh giá kinh tế y tế nâng cao, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội
2.     Nguyễn Quỳnh Anh (2019) Giáo trình Giáo trình Đánh giá kinh tế y tế cơ bản, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội
3.     Vũ Xuân Phú và Trần Văn Tiến (2019) Giáo trình Tài chính y tế, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội
4.     Nguyễn Quỳnh Anh (2019) Giáo trình Đại cương kinh tế học và kinh tế y tế, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội
5.     Vũ Xuân Phú (2012), Khái niệm cơ bản về Kinh tế Y tế và Tài chính Y tế, Nhà xuất bản Lao động xã hội, Hà Nội

6. Vũ Xuân Phú (2008), Giáo trình Kinh tế Y tế, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội   
7.     Phạm Trí Dũng và cs. (2002) Những vấn đề cơ bản của Kinh tế y tế. Hà Nội, Nhà xuất bản Y học.


Các ấn phẩm khác:

Lĩnh vực Chính sách và pháp luật y tế

1.     Hua Thanh Thuy, Dinh Thu Ha, Phan Van Tuong, Chu Quoc Thinh & Nguyen
Thi Nga (2020): Availability of essential medicines in primary care in Vietnam, International Journal of Healthcare Management

2.     Hua Thanh Thuy, Nguyen Thai Quynh Chi, Nguyen Thi Nga, Dinh Thu Ha,
Nguyen Thi Huong Giang & Nguyen Thanh Huong (2020): Developing a community-based autism spectrum disorder management model: Results after 1-year pilot experience, International Journal of Healthcare Management

3.     Chi K.Hoang, Peter Hill, Huong T.Nguyen. (2018). Universal Health Insurance Coverage in Vietnam: A Stakeholder analysis from policy proposal (1989) to implementation (2014). Journal Public Health Management and Practice. 24: S52-S59. March 2018

4.     Nguyen Nhat Linh, Hua Thanh Thuy and Nguyen Thanh Huong (2014): Evolving Trade Policy - Transpacific Partnership Agreement: Does it threaten Vietnam's Access to Medicine and its Progress towards Scaling up HIV Prevention, Treatment and Care?, Global Public Health Journal.

5.     Friel S.Nguyen Thanh Huong, et al (2011),  “Policy approaches to address the social and environmental determinants of health inequity in Asia-pacific”, Asia Pacific Journal of Public Health, 24 (6).

6.     Hứa Thanh Thủy, Phạm Văn Toản, Nguyễn Thanh Hương (2012), Một số yếu tố ảnh hưởng tới giá thuốc và tính phù hợp của một số văn bản quản lý giá thuốc, Tạp chí Y học thực hành (2012)

7.     Nguyễn Nhật Linh, Hứa Thanh Thủy, Nguyễn Thanh Hương (2014), Đánh giá một số ảnh hưởng có thể của bản dự thảo hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương đến tiếp cận thuốc tại Việt Nam, Tạp chí Y tế công cộng.

8.     Hứa Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hải Lê, Nguyễn Thanh Hương (2016), Thực trạng chính sách quốc gia về quản lý và đảm bảo chất lượng phương tiện tránh thai tại Việt Nam. Tạp chí Y tế công cộng.

Lĩnh vực Kinh tế và tài chính y tế

1.     Ha NT, Huong NT, Anh VN, Anh NQ. Modelling in economic evaluation of mental health prevention: current status and quality of studies. BMC Health Serv Res. 2022 Jul 13;22(1):906. doi: 10.1186/s12913-022-08206-9. PMID: 35831821; PMCID: PMC9281039.
2.     Nguyen HT, Nguyen AQ. Willingness to Pay for Colorectal Cancer Screening in Vietnam: Policy Implications From a Contingent Valuation Survey. Value in Health Regional Issues. 2023 Nov 1;38:29-37.
3.     Quynh Anh N, Ha NT. Does National Colorectal Cancer Screening Program Represent Good Value for Money? Results from a Return-on-Investment Model in Vietnam. Health Services Insights. January 2021. doi:10.1177/11786329211017418
4.     Nguyen, Ha Thu, Anh Quynh Nguyen, Phuong Thi Kim Nguyen, Anh Thuy Duong, and Huong Thanh Nguyen. "External funding reduction of HIV/AIDS programme: Exploring options for financial sustainability." International Journal of Healthcare Management (2020): 1-9.
5.     Nguyen, Quynh Anh, Thu Ha Nguyen, Justin Beardsley, Chris D. Castle, Anh Kim Dang, Zachary V. Dingels, Jack T. Fox et al. "Burden of injuries in Vietnam: emerging trends from a decade of economic achievement." Injury prevention 26, no. Supp 1 (2020): i75-i82.
6.     Ha, Nguyen Thu, Nguyen Quynh Anh, Phan Van Toan, and Nguyen Thanh Huong. "Health Insurance Reimbursement to Hospitals in Vietnam: Policy Implementation Results and Challenges." Health Services Insights 14 (2021): 11786329211010126.
7.     Anh, Nguyen Quynh, Michael P. Dunne, Phan Trong Lan, and Tran Anh Dung. "Development and validation of a tool to measure job satisfaction among preventive medicine workers in northern Vietnam." International Journal of Healthcare Management (2020): 1-10.
8.     Anh, Nguyen Duy, Le Dao Mai Trang, and Nguyen Quynh Anh. "First-trimester screening versus non-invasive prenatal testing for Down syndrome at high-risk pregnant women in Hanoi Obstetrics and Gynecology Hospital, Vietnam: A cost-utility analysis." International Journal of Healthcare Management (2020): 1-8.
9.     Anh, Nguyen Quynh, Nicholas Graves, Michael Dunne, and Nguyen Thanh Huong. "Economic evaluation of health education programs: The case of adolescent reproductive health in Vietnam." International Journal of Healthcare Management (2020): 1-10.
10.  Nguyen, Quynh Anh, and Anh Dung Tran. "Job satisfaction and turnover intention of preventive medicine workers in northern Vietnam: Is there any relationship?." Health Services Insights 14 (2021): 1178632921995172.
11.  Anh, Nguyen Quynh, Bui Ngoc Linh, Nguyen Thu Ha, Pudtan Phanthunane, and Nguyen Thanh Huong. "Schizophrenia interventions in Vietnam: Primary results from a cost-effectiveness study." Global public health 10, no. sup1 (2015): S21-S39.
12.  Phạm Thị Hoàng Anh, Lê Thị Thu, Hana Ross, Nguyễn Quỳnh Anh, Bùi Ngọc Linh,  Nguyễn Thạc Minh (2014). “Direct and indirect costs of smoking in Vietnam”. Tobacco Control.
13.  Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thu Hà, Bùi Ngọc Linh, Trần Thị Giáng Hương (2014). “Economic Burden of Tuberculosis Treatment from Health Care Provider Perspective in Vietnam”. Vietnam Journal of Public Health (English version), 2(1), 44- 53.
14.  Nguyễn Thu Hà, Kim Tuấn Anh, Nguyễn Quỳnh Anh, Trần Thị Vân, Nguyễn Thanh Hương (2017), Đánh giá chi phí - hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương, Tạp chí y học dự phòng, tập 27, số 7-2017.
15.  Nguyễn Thu Hà, Tại Thị Thanh Bình, Nguyễn Quỳnh Anh (2017), Chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư vú sử dụng thang đo QLQ-C30 và một số yếu tố liên quan tại một số bệnh viện ung bướu tại Việt Nam, Tạp chí y học dự phòng, tập 27, số 5-2017.
16.  Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Quỳnh Anh, Vũ Xuân Phú (2016). Can thiệp bảo vệ người bệnh khỏi rủi ro về tài chính trong chẩn đáon và điều trị lao: Kết quả tổng quan hệ thống và đánh giá sự phù hợp với Việt Nam, Tạp chí Y tế Công cộng số 3.2016: tr 90-96.
17.  Vũ Xuân Phú, Bùi Ngọc Linh, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Quỳnh Anh (2014). “Gánh  nặng kinh tế của người bệnh lao phổi AFB (+) mới mắc từ phía người bệnh và gia đình tại Việt Nam, 2011”. Tạp chí Y học Thực hành 7 (889).
18.  Nguyễn Thị Thuý Nga, Nguyễn Quỳnh Anh và Bùi Quang Thông (2010). "Chi trả định suất: Hiệu quả và Khả thi. Nghiên cứu trường hợp tại hai bệnh viện huyện ở Hải Dương”. Tạp chí Y học thực hành, Số 9 (2010), 10(739).
19.  Nguyễn Quỳnh Anh, Trần Đăng Khoa, Bùi Ngọc Linh, Dương Viết Tuấn (2010). "Giới thiệu và áp dụng bộ chỉ số đánh giá gánh nặng kinh tế của ung thư tại cộng đồng ở Việt Nam". Tạp chí Y học Thực hành 7 (727): p.34-38


Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế khác