[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn Quản lý bệnh viện
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế
Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

Các nghiên cứu của Bộ môn Quản lý Kinh tế và Tài chính y tế

Lĩnh vực chính sách và pháp luật y tế

1.  Đánh giá sự phối hợp công - tư giữa các cơ sở y tế trong quản lý bệnh lao tại Việt Nam giai đoạn 2015-2019. Nghiên cứu được hỗ trợ bởi Tổ chức FIT, thực hiện năm 2020.
2.       Rà soát việc thực hiện các chính sách và chương trình về sức khoẻ sinh sản và sức khỏe tình dục vị thành niên (SKSS&TDVTN) giai đoạn 2006-2016 và xây dựng khung kế hoạch quốc gia về SKSS&TDVTN 2018-2025. Nghiên cứu được hỗ trợ bởi Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), thực hiện năm 2018.
3.       Quan điểm của các bên liên quan về kết hợp bằng chứng trong quá trình chính sách Bệnh không lây nhiễm và các yếu tố ảnh hưởng tại Việt Nam.  
4.       Rà soát chính sách quốc gia về sản xuất, nhập khẩu, lưu trữ và phân phối các biện pháp tránh thai tại Việt Nam. Nghiên cứu được hỗ trợ bởi Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), thực hiện năm 2014-2015.
5.       Xây dựng Chuẩn năng lực cơ bản và nhu cầu nâng cao năng lực của thanh tra y tế tại Việt Nam, Dự án HPET- Bộ Y tế, năm 2016.

  1. Nghiên cứu một số nội dung bất cập tại Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về Quản lý Mỹ phẩm . Đề tài nghiên cứu cấp Bộ, năm 2013.
  2. Huy động nguồn lực cho chương trình phòng chống và kiểm soát HIV/AIDS nhằm cải thiện chăm sóc sức khỏe cho người có HIV/AIDS. Nghiên cứu được hỗ trợ bởi quỹ Aus4Skills, năm 2017-2018.
  3. Đánh giá một số ảnh hưởng có thể có của bản dự thảo Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương đến tiếp cận thuốc tại Việt Nam. Nghiên cứu được hỗ trợ bởi Oxfam America, thực hiện năm 2014.
  4. Xây dựng Chính sách Y tế về Sức khỏe sinh sản tại 3 quốc gia: Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam – Các nhân tố quyết định và mối liên quan. Nghiên cứu được hỗ trợ bởi Ủy ban Châu Âu, thực hiện năm 2005-2008
  5. Các yếu tố ảnh hưởng tới giá thuốc và tính phù hợp của một số văn bản quản lý giá thuốc tại Việt Nam. Thực hiện từ năm 2008-2011.
  6. Nâng cao năng lực nghiên cứu Chính sách và Hệ thống Y tế trong giai đoạn 2004 – 2008. Nghiên cứu được hỗ trợ của Tổ chức Y tế thế giới.

Lĩnh vực Kinh tế và tài chính y tế

1.       Nghiên cứu Chi phí – hiệu quả của can thiệp dự phòng và nâng cao sức khỏe tâm thần dành cho vị thành niên/thanh niên tại Việt Nam, 2019 đến nay
2.       Nghiên cứu Tuổi thọ khỏe mạnh và gánh nặng bệnh tật tại Việt Nam năm 2015, thực hiện từ 2015-2019.
3.       Tham gia vào Kế hoạch đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam, điều phối bởi Viện chiến lược và chính sách y tế 2016-2018.
4.       Nghiên cứu về Suy giảm nguồn hỗ trợ tài chính cho y tế từ nước ngoài và các chính sách ứng phó, năm 2016.
5.       Nghiên cứu về Chi phí – hiệu quả của các phương án sàng lọc ung thư vú tại Việt Nam, 2015-2016.
6.       Tổng quan hệ thống về tính chi phí - hiệu quả của các thuốc hóa trị ung thư phổ biến tại Việt Nam, 2016-2017
7.       Nghiên cứu về Chi phí – hiệu quả của can thiệp phòng chống HPV tại Việt nam, 2014-2016.
8.       Tham gia vào Kế hoạch đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam, điều phối bởi Viện chiến lược và chính sách y tế 2014-2015.
9.       Nghiên cứu về Chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư vú và ung thư cổ tử cung tại Việt Nam, 2014-2015.
10.   Nghiên cứu “Hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân trong điều trị và chẩn đoán lao: Các cách tiếp cận, chính sách và can thiệp phù hợp với bối cảnh Việt Nam”, 2014 – 2015[TH1] .
11.   Nghiên cứu “Đánh giá kinh tế y tế của các can thiệp nâng cao sức khỏe sinh sản dành cho vị thành niên và thanh niên tại Chí Linh, Hải Dương”, 2011 – 2014.
12.   Nghiên cứu “Đánh giá gánh nặng kinh tế của 6 bệnh ung thư phổ biến tại Việt Nam năm 2012”, 2013 – 2014.
13.   Tham gia cấu phần dự án “Nâng cao sức khỏe sinh sản dành cho vị thành niên và thanh niên tại Chí Linh, Hải Dương”, 2011.
14.   Nghiên cứu về Đánh giá chi phí – hiệu quả của các can thiệp dành cho người bệnh tâm thần phân liệt tại Việt Nam, 2011.
15.   Nghiên cứu về Chi phí trực tiếp và gián tiếp của các bệnh liên quan đến thuốc lá tại Việt Nam, điều phối bởi tổ chức HealthBridge, 2010-2011.
16.   Nghiên cứu Đánh giá tác động và tính khả thi của phương pháp chi trả theo định suất tại 2 bệnh viện tại Hải Dương, 2008-2010.
17.  Nghiên cứu Phát triển các chỉ số đánh giá gánh nặng của bệnh ung thư tại cộng đồng ở Việt Nam, 2008.


 [TH1]Chuyển lên nội dung CSYT?


Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế khác