[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn Quản lý bệnh viện
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế
Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ


CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN VỀ QUẢN LÝ Y TẾ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ1. Một số dự án đã thực hiện

   • Dự án WB từ 1996-1997: Phát triển và đào tạo quản lsy bệnh viện cho 13 tinht thuộc dự án với tổng đầu tư 350.000 USD.
   • Dự án China Medical Board: Phát triển chương triển chương trình thạc sĩ quản lý bệnh viện từ 2006-2007.
   • Dựa án Lux development cho Hưng Yên 2006-2007 đào tạo quản lý chất lượng cho bệnh viện tỉnh Hưng Yên.
   • Dự án Hà Lan đào tạo quản lý bệnh viện cho tỉnh Nghệ An 2004-2005.
   • Dự án JICA đào tạo quản lý bệnh viện cho tỉnh Hoà Bình.
   • Tham gia đào tạo dự án Lux Development ở Bắc Cạn, Cao Bằng 2013-2014.
   • Dự án JIZ Đức phát triển chương trình và đào tạo cho 5 tỉnh dự án: Nghệ An, Phú Yên, Thái Bình, Yên Bái, Nghệ An 2012-2016 trong đấy có cả phát triển chương trình đạo tạo E-learning.
   • Khi tiến hành các khoá đào tạo theo nhu cầu cho các bệnh viện hay các đơn vị khác trong hệ thống, Viện cũng đã cung cấp các dịch vụ tư vấn cho nhiều đơn vị triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ đề theo cách tiếp cận Quản lý chất lượng toàn diện (TQM). Một số đơn vị đã thực hiện dự án nâng cao chất lượng: Bệnh viện Phụ sản TW, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện   Uông Bí – Quảng Ninh, Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa, Bệnh viện huyện Nga Sơn- Thanh Hóa, Bệnh viện huyện Lệ Thủy-Thanh Hóa…

2. Những dự án đang tiến hành 

Cùng với công tác đào tạo chính quy, đào tạo theo kế hoạch Bộ Y tế giao, Viện cũng có nhiều dự án hợp tác đào tạo và nghiên cứu với các đối tác trong và ngoài nước. Hiện tại, Viện đã và đang hợp tác với các tổ chức quốc tế như sau:

Ngân hàng Thế giới (World Bank): Tổ chức các khóa ngắn hạn về quản lý y tế cho các lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến trung ương, tỉnh và huyện (đã đề cập ở trên). Trong dự án này, Viện cũng sẽ tư vấn, hỗ trợ Viện Vệ sinh Y tế công cộng Hồ Chí Minh tăng cường năng lực đào tạo cho Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế cho khu vực phía Nam.

Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (US-CDC): Tổ chức các khóa học với nhiều chủ đề về quản lý, lãnh đạo cho các cán bộ làm việc trong hệ thống phòng chống HIV/AIDS từ tuyến trung ương tới địa phương. Trong dự án này, Viện đã hỗ trợ tăng cường năng lực đào tạo quản lý cho các đơn vị miền Trung (Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng và Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Đà Nẵng...) và miền Nam (Viện Vệ sinh Y tế công cộng Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Hồ Chí Minh...) để trở thành đơn vị đào tạo về quản lý chất lượng và cải thiện chất lượng dịch vụ cho các cơ sở y tế, trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực y tế công cộng cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam” do US-CDC tài trợ.

Tổ chức hợp tác, phát triển Đức (GIZ): Viện đã hợp tác với tổ chức GIZ Đức đã hoàn thành một tư vấn đào tạo Quản lý dành cho lãnh đạo bệnh viện, kết quả đã phối hợp đào tạo được 2 khóa học cho 5 tỉnh và phát triển được 1 tài liệu Quản lý dành cho lãnh đạo bệnh viện được Hội đồng khoa học của Bộ Y tế thông qua, hiện nay tài liệu đã được in phục vụ cho công tác đào tạo. 

Ngoài ra Viện đã hợp tác với GIZ đang giai đoạn hoàn thiện thử nghiệm dạy học từ xã E-Learning chương trình Quản lý dành cho lãnh đạo bệnh viện.

Tổ chức Lux Development: tư vấn đào tạo quản lý trang thiết bị y tế và phát triển tài liệu đào tạo về lĩnh vực này.

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB): Đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ hệ thống HIV/AIDS tại 15 tỉnh trọng điểm.

Trong năm 2015 Viện đã phối hợp với WHO chủ trì tổ chức thành công Hội thảo về Khung pháp lý trong quản lý bệnh viện vào tháng 12/2015. Việc tổ chức thành công Hội thảo đã được WHO đánh giá cao và tiếp tục hứa tài trợ hoạt động này trong năm 2016.

Năm 2016 Viện tiếp tục có 1 nghiên cứu về Khung pháp lý trong quản lý bệnh viện vơi sự phối hợp tải trợ của WHO.


Dịch vụ khác

  • Tư vấn
  • Tìm chuyên gia về NCKH