[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn Quản lý bệnh viện
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế
Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ


Khóa học Kinh tế - Tài chính Y tế

Giới thiệu về khóa học:

Trong bối cảnh nguồn lực dành cho y tế luôn luôn khan hiếm, môn học Kinh tế và Tài chính y tế giúp sinh viên vận dụng khái niệm về sự khan hiếm, sự lựa chọn, và các qui luật kinh tế học trong y tế nhằm tối ưu hóa sử dụng nguồn lực để nâng cao tình trạng sức khỏe nhân dân. Lý thuyết và các ứng dụng của đánh giá kinh tế y tế giúp quản lí và sử dụng hiệu quả nguồn lực khan hiếm góp phần xây dựng hệ thống y tế hiệu quả và công bằng.

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có khả năng:
   1. Phân tích được một số khái niệm cơ bản của kinh tế học, kinh tế y tế và tài chính y tế
   2. Thực hành được phân loại và tính toán chi phí
   3. Áp dụng được các nguyên tắc của các phương pháp đánh giá kinh tế trong y tếMột số tài liệu tham khảo
   1. Vũ Xuân Phú (2012), Khái niệm cơ bản về Kinh tế Y tế và Tài chính Y tế, Nhà xuất bản Lao động xã hội, Hà Nội.
   2. Vũ Xuân Phú (2008), Giáo trình Kinh tế Y tế, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội
   3. Phạm Trí Dũng và cs. (2002) Những vấn đề cơ bản của Kinh tế y tế. Hà Nội, Nhà xuất bản Y học.
  • Quản lý bệnh viện
  • Kinh tế và Tài chính Y tế
  • Quản lý dự án
  • Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra y tế và Thanh tra chuyên ngành
  • Quản lý trang thiết bị và công trình y tế