[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn Quản lý bệnh viện
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế
Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

BỘ MÔN CHÍNH SÁCH VÀ KINH TẾ Y TẾ


Bộ môn Quản lý Kinh tế và Tài chính Y tế được thành lập từ đầu năm 1980, với tên gọi ban đầu là Bộ môn Kinh tế Kế hoạch Y tế. Bộ môn được Nhà trường giao nhiệm vụ xây dựng chương trình và giảng dạy chuyên ngành Kinh tế và Tài chính Y tế cho đa dạng các bậc học, các lớp dài hạn, ngắn hạn, các lớp đào tạo tại chỗ và đào tạo từ xa, đào tạo tại trường gắn liền với thực địa và đào tạo liên tục. Bên cạnh hoạt động giảng dạy – học tập, các cán bộ bộ môn còn tham gia vào nhiều nghiên cứu liên quan đến chuyên ngành kinh tế và tài chính y tế cũng như nghiên cứu trong lĩnh vực y tế công cộng nói chung.

1. Hoạt động giảng dạy – học tập

Trong bối cảnh nguồn lực nói chung và nguồn lực dành cho y tế luôn luôn khan hiếm, các môn học về chuyên ngành Kinh tế và tài chính y tế giúp học viên vận dụng khái niệm về sự khan hiếm, sự lựa chọn, và các qui luật kinh tế học trong y tế nhằm tối ưu hóa sử dụng nguồn lực để nâng cao tình trạng sức khỏe nhân dân.

Hiện tại, các môn học bắt buộc và tự chọn về chuyên ngành Kinh tế và Tài chính y tế đã và đang được bộ môn phát triển và cập nhật như Kinh tế y tế, Quản lý kinh tế và tài chính y tế, Quản lý kinh tế và tài chính bệnh viện, Đại cương kinh tế học và kinh tế y tế, Tài chính y tế, Đánh giá kinh tế y tế… Các môn học này được giảng dạy cho nhiều đối tượng khác nhau bao gồm Cao học y tế công cộng, Cao học quản lý bệnh viện, Chuyên khoa II Tổ chức và quản lý y tế, Cao học y tế công cộng định hướng chuyên ngành Kinh tế y tế cũng như các lớp cử nhân chính quy và cử nhân vừa làm vừa học.

2. Nghiên cứu

Cán bộ giảng viên của Bộ môn tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học trong và ngoài trường liên quan lĩnh vực kinh tế và tài chính y tế. Các nghiên cứu đã thực hiện có thể kể đến như Nghiên cứu về gánh nặng bệnh tật và chấn thương tại Việt Nam năm 2008, các nghiên cứu đánh giá chi phí – hiệu quả, các nghiên cứu phân tích và tính toán chi phí, tham gia vào Kế hoạch phát triển đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam giai đoạn 2014 - 2015… Bên cạnh đó, bộ môn còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức khác làm việc trong lĩnh vực kinh tế và tài chính y tế để chia sẻ, phổ biến kết quả nghiên cứu như Hội kinh tế y tế, Bộ môn Kinh tế y tế - Trường Đại học Y Hà Nội, Khoa Kinh tế y tế - Viện chiến lược và chính sách y tế…

Nhân sự Bộ môn 

 

TS. Nguyễn Quỳnh Anh
Trưởng bộ môn, giảng viên

Cử nhân kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Việt Nam, 2003
Cử nhân ngoại ngữ, Đại học ngoại ngữ Hà Nội, Việt Nam, 2003
Thạc sĩ Kinh tế y tế, Trường Đại học Queensland, Australia, 2007
Tiến sỹ y tế công cộng, Trường Đại học Công nghệ Queensland, Australia, 2014
 

Liên hệ: 0462662336
email: nqa@huph.edu.vn
 

  GS.TS. Hoàng Văn Minh
Giảng viên cao cấp

Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, 1994
Thạc sĩ Y tế Công cộng, Đại học Umea Thụy Điển, 2001
Tiến sĩ Y tế Công Cộng, Đại học Umea Thụy Điển, 2006

 Liên hệ: 0462662336
Email: hvm@huph.edu.vn

   
   
 


  ThS. Nguyễn Thu Hà

Giảng viên

Cử nhân Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế Công cộng, Việt Nam, 2009
Thạc sĩ Kinh tế y tế, Trường City University London, United Kingdom, 2013 

 Liên hệ: 0462662336
email: nth11@huph.edu.vn