[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn quản lý bệnh viện
Bộ môn quản lý dược
Bộ môn Pháp luật và Thanh tra y tế
Bộ môn Quản lý Kinh tế và Tài chính y tế
Bộ môn Quản lý hành chính Nhà nước
Bộ môn Tổ chức hệ thống y tế
Bộ môn quản lý nhân lực
Bộ môn chính sách và hội nhập
Bộ môn Quản lý hạ tầng và trang thiết bị

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

Nhân sự Bộ môn Tổ chức hệ thống y tế​


PGS.TS. Đỗ Mai Hoa
Phó Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế, Giảng viên cao cấp
Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, Việt Nam, 1990-1996
Thạc sĩ y tế công cộng, Trường Y tế Công cộng, Đại học tổng hợp Emory, Hoa Kỳ, 2000-2002
Tiến sỹ y tế công cộng, Trường Đại học KTTH Queensland, Australia
ĐT: 0243 6 266 2349 
Email:dmh@huph.edu.vn

NCS : Lê Bảo Châu
Phó trưởng bộ môn, Giảng viên
Bác sỹ đa khoa, Đại học Y Hà Nội, Việt Nam, 1994-2000
Thạc sỹ Y tế công cộng, Đại học Queensland, Australia
Nghiên cứu sinh Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng
 

ĐT: 0243 6 266 2349

Email: lbc@huph.edu.vn   

Bộ môn Tổ chức hệ thống y tế khác