[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn quản lý bệnh viện
Bộ môn quản lý dược
Bộ môn Pháp luật và Thanh tra y tế
Bộ môn Quản lý Kinh tế và Tài chính y tế
Bộ môn Quản lý hành chính Nhà nước
Bộ môn Tổ chức hệ thống y tế
Bộ môn quản lý nhân lực
Bộ môn chính sách và hội nhập
Bộ môn Quản lý hạ tầng và trang thiết bị

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

Nhân sự Bộ môn Tổ chức hệ thống y tế​


NCS : Lê Bảo Châu
Phó trưởng bộ môn, Giảng viên
Bác sỹ đa khoa, Đại học Y Hà Nội, Việt Nam, 1994-2000
Thạc sỹ Y tế công cộng, Đại học Queensland, Australia
Nghiên cứu sinh Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng
 

ĐT: 0243 6 266 2349

Email: lbc@huph.edu.vn


PGS. TS. Hoàng Cao Sạ
Giảng viên chính
+ Bác sĩ quân y Khóa dài hạn 20, Học viện quân y, 1985 - 1991.

+ Thạc sỹ Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng, 2000 - 2002.
+ Tiến sĩ Y tế công cộng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, 2008 - 2011.


 hcs@huph.edu.vn
  

Bộ môn Tổ chức hệ thống y tế khác