[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn Quản lý bệnh viện
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế
Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

Các nghiên cứu của Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế

1.        Nghiên cứu đánh giá chương trình mục tiêu y tế-dân số giai đoạn 2016-2020 – dự án phòng chống HIV/AIDS - năm 2020

2.        Nghiên cứu đánh giá nhu cầu đào tạo về lãnh đạo và quản lý dựa trên khung năng lực cơ bản của cán bộ quản lý trong hệ thống y tế công lập năm 2016

3.        Nghiên cứu thử nghiệm và đánh giá hiệu quả mô hình phòng khám bác sĩ gia đình lồng ghép với trạm y tế phường tại quận Hoàng Mai, Hà Nội năm 2015-2017

4.        Nghiên cứu can thiệp tăng cường tiếp cận điều trị ở BN HIV tại Ninh Bình năm 2015-2016

5.        Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất cơ cấu chức danh nghề nghiệp (CDNN) trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, tháng 8/2014 - tháng 8/2015

6.        Sử dụng phương pháp WISN để xác định khối lượng công việc và nhu cầu nhân lực của một số trạm y tế xã phường tỉnh Quảng Ninh, 2015

7.        Thử nghiệm bộ công cụ đánh giá tính sẵn có và mức độ sẵn sàng của dịch vụ y tế của Tổ chức y tế thế giới, 2015

8.        Đánh giá phân cấp dịch vụ điều trị thuốc kháng virut cho bệnh nhân HIV/AIDS tại Việt Nam, tháng 6/2014 – tháng 6/2015

9.        Đánh giá thực trạng cung cấp và sử dụng dịch vụ chăm sóc và điều trị HIV/AIDS năm 2013, tháng 6/2013-12/2014

10.    Đánh giá kết thúc dự án Can thiệp phòng, chống HIV/AIDS khu vực biên giới tại Hà Giang, 2013-2014

11.    Đánh giá hỗ trợ của DFID và Ngân hàng thế giới cho Chương trình PC HIV/AIDS trong một thập kỷ từ 2003-2012, tháng 12/2012 -  tháng 11/2013

12.    Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao tuân thủ điều trị cho bệnh nhân HIV ở Việt Nam, tháng 8/2012 -  tháng 12/2013

13.    Nghiên cứu “Đánh giá nhanh về tình hình ma túy, mại dâm và các hành vi nguy cơ nhiễm HIV ở Hải Hương và Thanh Hóa” từ tháng 3/2009

14.    Tuân thủ điều trị ARV trong những người nhiễm HIV: Nghiên cứu kết hợp nhiều phương pháp, 11/2007-6/2010

Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế khác