[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn Quản lý bệnh viện
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế
Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

Nhân sự Bộ môn Quản lý Kinh tế và Tài chính y tế


 

TS. Nguyễn Quỳnh Anh
Trưởng bộ môn, Giảng viên chính
Cử nhân kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Việt Nam, 2003
Cử nhân ngoại ngữ, Đại học ngoại ngữ Hà Nội, Việt Nam, 2003
Thạc sĩ Kinh tế y tế, Trường Đại học Queensland, Australia, 2007
Tiến sỹ y tế công cộng, Trường Đại học Công nghệ Queensland, Australia, 2014
Liên hệ: 024.62662336
email: nqa@huph.edu.vn
 

GS.TS. Hoàng Văn Minh
Giảng viên cao cấp
Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, 1994
Thạc sĩ Y tế Công cộng, Đại học Umea Thụy Điển, 2001
Tiến sĩ Y tế Công Cộng, Đại học Umea Thụy Điển, 2006
 Liên hệ: 024.62662336
Email: hvm@huph.edu.vn

  

PGS.TS. Phạm Trí Dũng
Giảng viên cao cấp
Tiến sỹ Quản lý và kinh tế Trường đại học Sofia Medical, Bugaria


 Email: ptd1@huph.edu.vn
 TS. Hoàng Khánh Chi
Giảng viên chính

Cử nhân Luật, 
Thạc sĩ YTCC, Trường Y tế công cộng, Đại học Mahidol, Thái Lan
Tiến sĩ YTCC, Trường Đại học Queenland Australia

 

 Tel: 024 6 266 2336
Email: hkc@huph.edu.vnTS. Lưu Thị Kim Oanh
Giảng viên
Cử nhân Y tế Công Cộng - Trường Đại học YTCC, Việt Nam, 2006-2010
Tiến sỹ Y tế công cộng - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Việt Nam.


ltko@huph.edu.vn

 Ths. Hứa Thanh Thuỷ
Dược sỹ, Thạc sỹ Dược, Trường Đại học Dược Hà Nội
NCS, Đại học Y tế công cộng

  Tel: 024 6 266 2388
Email: htt@huph.edu.vn

ThS. Nguyễn Thu Hà
Giảng viên
Cử nhân Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế Công cộng, Việt Nam, 2009
Thạc sĩ Kinh tế y tế, Trường City University London, United Kingdom, 2013 
 Liên hệ: 024.62662336
email: nth11@huph.edu.vn


Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế khác