[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn quản lý bệnh viện
Bộ môn quản lý dược
Bộ môn Pháp luật và Thanh tra y tế
Bộ môn Quản lý Kinh tế và Tài chính y tế
Bộ môn Quản lý hành chính Nhà nước
Bộ môn Tổ chức hệ thống y tế
Bộ môn quản lý nhân lực
Bộ môn chính sách và hội nhập
Bộ môn Quản lý hạ tầng và trang thiết bị

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

Nhân sự Bộ môn Quản lý Kinh tế và Tài chính y tế

 TS. Phan Lê Thu Hằng
Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính - Bộ Y tế, kiêm Phó trưởng Bộ môn
Tel: 024. 62732329
Email: hangplt.khtc@moh.gov.vn
 
PGS.TS. Hoàng Văn Minh
Giảng viên
Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, 1994
Thạc sĩ Y tế Công cộng, Đại học Umea Thụy Điển, 2001
Tiến sĩ Y tế Công Cộng, Đại học Umea Thụy Điển, 2006
 Liên hệ: 024.62662336
Email: hvm@huph.edu.vn

 
TS. Nguyễn Quỳnh Anh
Phó Trưởng bộ môn, giảng viên
Cử nhân kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Việt Nam, 2003
Cử nhân ngoại ngữ, Đại học ngoại ngữ Hà Nội, Việt Nam, 2003
Thạc sĩ Kinh tế y tế, Trường Đại học Queensland, Australia, 2007
Tiến sỹ y tế công cộng, Trường Đại học Công nghệ Queensland, Australia, 2014
 Liên hệ: 024.62662336
email: nqa@huph.edu.vn
 

ThS. Nguyễn Thu Hà
Giảng viên
Cử nhân Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế Công cộng, Việt Nam, 2009
Thạc sĩ Kinh tế y tế, Trường City University London, United Kingdom, 2013 
 Liên hệ: 024.62662336
email: nth11@huph.edu.vn


Bộ môn Quản lý Kinh tế và Tài chính y tế khác