[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn Quản lý bệnh viện
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế
Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

BỘ MÔN QUẢN LÝ BỆNH VIỆN


Bộ môn Quản lý bệnh viện được thành lập từ năm 1976, tiền thân là Tổ môn quản lý bệnh viện nằm trong Bô môn quản lý tế. Hiện nay, Bộ môn thuộc Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế. Đội ngũ cán bộ giảng viên của bộ môn là những người được đào tạo và có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Y tế công cộng và Quản lý bệnh viện. Nhằm vụ của Nhà trường, Bộ môn đã xây dựng chương trình đào tạo Quản lý bệnh viện, Quản lý chất lượng bệnh viện, đồng thời đa dạng hóa các hình thức đào tạo cho các bậc học như đào tạo tại trường gắn liền với thực địa, đào tạo liên tục, đào tạo tại chỗ và đào tạo từ xa. Bên cạnh đó, Bộ môn còn tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn liên quan đến lĩnh vực Quản lý bệnh viện, Quản lý chất lượng bệnh viện và Y tế công cộng nói chung.

1. Giảng dạy – học tập:

Hiện nay, Bộ môn đang chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học bắt buộc và tự chọn như Nguyên lý quản lý bệnh viện, Quản lý chất lượng bệnh viện, Hành vi tổ chức, Quản lý dịch vụ y tế, Theo dõi đánh giá,…dành cho các đối tượng khác nhau như Cao học Quản lý bệnh viện, Cao học Y tế công cộng, Chuyên khoa II Tổ chức và quản lý y tế, Cử nhân chính quy và vừa học vừa làm Y tế công cộng.
Ngoài ra, Bộ môn cũng chịu trách nhiệm giảng dạy các lớp đào tạo liên tục hàng năm của Bộ Y tế về Quản lý bệnh viện và Quản lý chất lượng bệnh viện dành cho đối tượng cán bộ quản lý ngành Y tế

2. Nghiên cứu khoa học:

Bên cạnh hoạt động giảng dạy, Bộ môn còn phối hợp với các đơn vị thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực Quản lý bệnh viện, Phương thức thanh toán Bảo hiểm y tế tại bệnh viện, Y tế công cộng,… Kết quả nghiên cứu từ các đề tài này đã được công bố và đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành như Tạp chí Y tế công cộng, Tạp chí Y học thực hành, Tạp chí Y học dự phòng,…

3. Tư vấn:

Cán bộ của Bộ môn đã phối hợp và tham gia vào nhóm tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho các đề tài cải thiện chất lượng bệnh viện thông qua áp dụng mô hình Quản lý chất lượng toàn diện (TQM), ISO,…tại một số bệnh viện như Bệnh viện Phụ sản TW năm 2014, Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa năm 2013, Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn, Thanh Hóa năm 2014.

Nhân sự bộ môn


TS. Hà Hữu Tùng
Phó trưởng Bộ môn
Giám đốc bệnh viện Nông nghiệp
Bác sỹ đa khoa, Tiến sỹ y học

tungbvnn@yahoo.com.vn
PGS.TS. Nguyễn Đức Thành
Giảng viên chính
Bác sĩ, tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa Hà Nội, năm 1996
Thạc sỹ Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp Queensland, Australia, năm 2004
Tiến sỹ Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp Công nghệ Queensland, Australia, năm 2015

ndt@huph.edu.vnPGS.TS. Phan Văn Tường
Giảng viên cao cấp
Bác sỹ đa khoa ngoại sản, tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa Hà Nội, năm 1983.
Thạc sỹ Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Y tế Công cộng và Y học Cộng đồng Braun, ISRAEL, năm 1995.
Tiến sỹ Y xã hội học và Tổ chức y tế, tốt nghiệp Học viên Quân Y năm 2004.

pvt@huph.edu.vn

 
 TS. Nguyễn Thị Thúy Nga 
Giảng viên
Dược sỹ, tốt nghiệp Trường Đại học Dược Hà Nội, năm 1992Thạc sỹ Kinh tế y tế, tốt nghiệp Trường Đại học Heidelberg, năm 2002Thạc sỹ Quản lý bệnh viện, tốt nghiệp Trường Đại học tổng hợp Leed, Anh năm 2005.
Tiến sỹ Y tế công cộng, Trường Đại học Tổng hợp Queensland, Australia.
 nttn@huph.edu.vn
  TS. Vũ Văn Túvtv@huph.edu.vn
Ths. Chu Huyền Xiêm
Giảng viên
Cử nhân Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Y tế công cộng, năm 2007
Thạc sỹ Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Y tế công cộng, năm 2011

chx@huph.edu.vn
Ths. Bùi Thị Mỹ Anh
Giảng viên
Cử nhân Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Y tế công cộng, năm 2009
Thạc sỹ Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Mahidol, Thái Lan, năm 2015

btma@huph.edu.vn