[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn Quản lý bệnh viện
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế
Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

Các nghiên cứu của Bộ môn Quản lý Kinh tế và Tài chính y tế

1. Nghiên cứu về Chi phí – hiệu quả của các phương án sàng lọc ung thư vú tại Việt Nam, 2015-2016.
2. Nghiên cứu về Chi phí – hiệu quả của can thiệp phòng chống HPV tại Việt nam, 2014-2016.
3. Tham gia vào Kế hoạch đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam, điều phối bởi Viện chiến lược và chính sách y tế 2014-2015.
4. Nghiên cứu về Chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư vú và ung thư cổ tử cung tại Việt Nam, 2014-2015.
5. Nghiên cứu “Hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân trong điều trị và chẩn đoán lao: Các cách tiếp cận, chính sách và can thiệp phù hợp với bối cảnh Việt Nam”, 2014 – 2015.
6. Nghiên cứu “Đánh giá kinh tế y tế của các can thiệp nâng cao sức khỏe sinh sản dành cho vị thành niên và thanh niên tại Chí Linh, Hải Dương”, 2011 – 2014.
7. Nghiên cứu “Đánh giá gánh nặng kinh tế của 6 bệnh ung thư phổ biến tại Việt Nam năm 2012”, 2013 – 2014.
8. Tham gia cấu phần dự án “”Nâng cao sức khỏe sinh sản dành cho vị thành niên và thanh niên tại Chí Linh, Hải Dương”, 2011.
9. Nghiên cứu về Đánh giá chi phí – hiệu quả của các can thiệp dành cho người bệnh tâm thần phân liệt tại Việt Nam, 2011.
10. Nghiên cứu về Chi phí trực tiếp và gián tiếp của các bệnh liên quan đến thuốc lá tại Việt Nam, điều phối bởi tổ chức HealthBridge, 2010-2011.
11. Nghiên cứu Đánh giá tác động và tính khả thi của phương pháp chi trả theo định suất tại 2 bệnh viện tại Hải Dương, 2008-2010.
12. Nghiên cứu Phát triển các chỉ số đánh giá gánh nặng của bệnh ung thư tại cộng đồng ở Việt nam, 2008.

Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế khác