[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn quản lý bệnh viện
Bộ môn quản lý dược
Bộ môn Pháp luật và Thanh tra y tế
Bộ môn Quản lý Kinh tế và Tài chính y tế
Bộ môn Quản lý hành chính Nhà nước
Bộ môn Tổ chức hệ thống y tế
Bộ môn quản lý nhân lực
Bộ môn chính sách và hội nhập
Bộ môn Quản lý hạ tầng và trang thiết bị

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

NHÂN SỰ BỘ MÔN QUẢN LÝ BỆNH VIỆNGS.TS. Phan Văn Tường
Viện trưởng, Trưởng Bộ môn
Bác sỹ đa khoa ngoại sản, tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa Hà Nội, năm 1983.
Thạc sỹ Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Y tế Công cộng và Y học Cộng đồng Braun, ISRAEL, năm 1995.
Tiến sỹ Y xã hội học và Tổ chức y tế, tốt nghiệp Học viên Quân Y năm 2004.
pvt@huph.edu.vn
 

PGS.TS. Hà Hữu Tùng
Phó trưởng Bộ môn
Giám đốc bệnh viện Nông nghiệp
Bác sỹ đa khoa, Tiến sỹ y học

tungbvnn@yahoo.com.vn

PGS. TS. Hoàng Cao Sạ
Giảng viên chính

+ Bác sĩ quân y Khóa dài hạn 20, Học viện quân y, 1985 - 1991.
+ Thạc sỹ Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng, 2000 - 2002.
+ Tiến sĩ Y tế công cộng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, 2008 - 2011.

hcs@huph.edu.vn

TS. Nguyễn Thị Thúy Nga 
Giảng viên
Dược sỹ, tốt nghiệp Trường Đại học Dược Hà Nội, năm 1992Thạc sỹ Kinh tế y tế, tốt nghiệp Trường Đại học Heidelberg, năm 2002Thạc sỹ Quản lý bệnh viện, tốt nghiệp Trường Đại học tổng hợp Leed, Anh năm 2005.
Nghiên cứu sinh Y tế công cộng, Trường Đại học Tổng hợp Queensland, Australia.
nttn@huph.edu.vn


Ths. Chu Huyền Xiêm
Giảng viên
Cử nhân Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Y tế công cộng, năm 2007
Thạc sỹ Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Y tế công cộng, năm 2011

chx@huph.edu.vn


Ths. Bùi Thị Mỹ Anh
Giảng viên
Cử nhân Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Y tế công cộng, năm 2009
Thạc sỹ Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Mahidol, Thái Lan, năm 2015


btma@huph.edu.vn