[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn Quản lý bệnh viện
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế
Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

NHÂN SỰ BỘ MÔN QUẢN LÝ BỆNH VIỆNPGS.TS. Hà Hữu Tùng
Phó trưởng Bộ môn
Giám đốc bệnh viện Nông nghiệp
Bác sỹ đa khoa, Tiến sỹ y học

tungbvnn@yahoo.com.vn
 PGS.TS. Nguyễn Đức Thành

Phó trưởng bộ môn
Giảng viên cao cấp

Bác sỹ đa khoa, tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa Hà Nội, năm 1996
Thạc sỹ Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp Queensland, Úc, năm 2004
Tiến sỹ Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp công nghệ Queensland, Úc, năm 2015

 ndt@huph.edu.vn
 
 GS.TS. Phan Văn Tường
Giảng viên cao cấp
Bác sỹ đa khoa ngoại sản, tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa Hà Nội, năm 1983.
Thạc sỹ Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Y tế Công cộng và Y học Cộng đồng Braun, ISRAEL, năm 1995.
Tiến sỹ Y xã hội học và Tổ chức y tế, tốt nghiệp Học viên Quân Y năm 2004.
 pvt@huph.edu.vn
 
TS. Nguyễn Thị Thúy Nga 
Giảng viên chính
Dược sỹ, tốt nghiệp Trường Đại học Dược Hà Nội, năm 1992Thạc sỹ Kinh tế y tế, tốt nghiệp Trường Đại học Heidelberg, năm 2002Thạc sỹ Quản lý bệnh viện, tốt nghiệp Trường Đại học tổng hợp Leed, Anh năm 2005.
Nghiên cứu sinh Y tế công cộng, Trường Đại học Tổng hợp Queensland, Australia.
nttn@huph.edu.vn


Ths. Chu Huyền Xiêm
Giảng viên
Cử nhân Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Y tế công cộng, năm 2007
Thạc sỹ Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Y tế công cộng, năm 2011

chx@huph.edu.vn


Ths. Bùi Thị Mỹ Anh
Giảng viên
Cử nhân Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Y tế công cộng, năm 2009
Thạc sỹ Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Mahidol, Thái Lan, năm 2015


btma@huph.edu.vn


Ths. Võ Tuấn Ngọc

Giảng viên

Cử nhân Kỹ sư điện tử, tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật quân sự, năm 2004

Thạc sỹ Điện tử, tốt nghiệp Viện Đại học Mở Hà Nội, năm 2010

Email: vtn@huph.edu.vn