[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn quản lý bệnh viện
Bộ môn quản lý dược
Bộ môn Pháp luật và Thanh tra y tế
Bộ môn Quản lý Kinh tế và Tài chính y tế
Bộ môn Quản lý hành chính Nhà nước
Bộ môn Tổ chức hệ thống y tế
Bộ môn quản lý nhân lực
Bộ môn chính sách và hội nhập
Bộ môn Quản lý hạ tầng và trang thiết bị

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

LÃNH ĐẠO VIỆN


 

PGS.TS. Nguyễn Đức Thành

Phụ trách, Quản lý điều hành Viện,
Phó trưởng bộ môn Quản lý nhân lực,
Giảng viên chính
Bác sỹ đa khoa, tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa Hà Nội, năm 1996
Thạc sỹ Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp Queensland, Úc, năm 2004
Tiến sỹ Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp công nghệ Queensland, Úc, năm 2015
ĐT: 0912799552
Email: ndt@huph.edu.vn


 
  • Giới thiệu chung
  • Chức năng nhiệm vụ
  • Sơ đồ tổ chức
  • Lãnh đạo viện đương nhiệm
  • Văn phòng, Phòng Quản lý đào tạo & Nghiên cứu khoa học
  • Hợp tác quốc tế
  • Lãnh đạo viện qua các thời kỳ