[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn quản lý bệnh viện
Bộ môn quản lý dược
Bộ môn Pháp luật và Thanh tra y tế
Bộ môn Quản lý Kinh tế và Tài chính y tế
Bộ môn Quản lý hành chính Nhà nước
Bộ môn Tổ chức hệ thống y tế
Bộ môn quản lý nhân lực
Bộ môn chính sách và hội nhập
Bộ môn Quản lý hạ tầng và trang thiết bị

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

LÃNH ĐẠO VIỆN


 GS.TS. Phan Văn Tường
Viện trưởng, Trưởng Bộ môn, Giảng viên cao cấp
Bác sỹ đa khoa ngoại sản, tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa Hà Nội, năm 1983.
Thạc sỹ Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Y tế Công cộng và Y học Cộng đồng Braun, ISRAEL, năm 1995.
Tiến sỹ Y xã hội học và Tổ chức y tế, tốt nghiệp Học viên Quân Y năm 2004.
ĐT: 024.62662328
Email: pvt@huph.edu.vn

 
 PGS. TS. Đỗ Mai Hoa
Phó Viện trưởng, Giảng viên cao cấp
Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, Việt Nam, 1990-1996
Thạc sĩ y tế công cộng, Trường Y tế Công cộng, Đại học tổng hợp Emory, Hoa Kỳ, 2000-2002
Tiến sỹ y tế công cộng, Trường Đại học KTTH Queensland, Australia
ĐT: 024.62662328
Email: dmh@huph.edu.vn

  • Giới thiệu chung
  • Chức năng nhiệm vụ
  • Sơ đồ tổ chức
  • Lãnh đạo viện đương nhiệm
  • Văn phòng, Phòng Quản lý đào tạo & Nghiên cứu khoa học
  • Hợp tác quốc tế
  • Lãnh đạo viện qua các thời kỳ