[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn quản lý bệnh viện
Bộ môn quản lý dược
Bộ môn Pháp luật và Thanh tra y tế
Bộ môn Quản lý Kinh tế và Tài chính y tế
Bộ môn Quản lý hành chính Nhà nước
Bộ môn Tổ chức hệ thống y tế
Bộ môn quản lý nhân lực
Bộ môn chính sách và hội nhập
Bộ môn Quản lý hạ tầng và trang thiết bị

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

Nhân sự của Bộ môn Quản lý nhân lực

TS. Phạm Văn Tác
Trưởng bộ môn
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế
Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý hành chính công, Học viện Hành chính quốc gia, năm 2014.
 Email: tacphamvan@yahoo.com
PGS.TS. Nguyễn Đức Thành
Giảng viên chính, Phó trưởng Bộ môn

Bác sĩ, tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa Hà Nội, năm 1996
Thạc sỹ Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp Queensland, Australia, năm 2004
Tiến sỹ Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp Công nghệ Queensland, Australia, năm 2015
Email: ndt@huph.edu.vn
ThS. Phùng Thanh Hùng
Giảng viên

Cử nhân Y tế công cộng, tốt nghiệp trường Đại học Y tế công cộng năm 2008.
Thạc sỹ Y tế công cộng, tốt nghiệp Viện Nhiệt đới hoàng gia Hà Lan năm 2013
 Email: pth@huph.edu.vn