[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn quản lý bệnh viện
Bộ môn quản lý dược
Bộ môn Pháp luật và Thanh tra y tế
Bộ môn Quản lý Kinh tế và Tài chính y tế
Bộ môn Quản lý hành chính Nhà nước
Bộ môn Tổ chức hệ thống y tế
Bộ môn quản lý nhân lực
Bộ môn chính sách và hội nhập
Bộ môn Quản lý hạ tầng và trang thiết bị

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

Nhân sự Bộ môn Quản lý hạ tầng và trang thiết bị y tế

 Ths. Nguyễn Minh Tuấn
Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị & Công trình y tế, Phó trưởng Bộ môn
 

 
Email: ngmtuan@yahoo.com;
nmt2@huph.edu.vn

 
 Ths. Võ Tuấn Ngọc
Giảng viên
Kỹ sư Điện tử, Học viện kỹ thuật quân sự
Thạc sỹ Điện tử, Viện Đại học Mở Hà Nội.

Email: vtn@huph.edu.vn


Bộ môn Quản lý hạ tầng và trang thiết bị khác