[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn quản lý bệnh viện
Bộ môn quản lý dược
Bộ môn Pháp luật và Thanh tra y tế
Bộ môn Quản lý Kinh tế và Tài chính y tế
Bộ môn Quản lý hành chính Nhà nước
Bộ môn Tổ chức hệ thống y tế
Bộ môn quản lý nhân lực
Bộ môn chính sách và hội nhập
Bộ môn Quản lý hạ tầng và trang thiết bị

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

Nhân sự Bộ môn Quản lý dược


 PGS.TS. Phạm Trí Dũng
Giảng viên cao cấp
Tiến sỹ Quản lý và kinh tế Trường đại học Sofia Medical, Bugaria

Email: ptd1@huph.edu.vn
 
ThS. Phùng Thanh Hùng
Giảng viên

Cử nhân Y tế công cộng, tốt nghiệp trường Đại học Y tế công cộng năm 2008.
Thạc sỹ Y tế công cộng, tốt nghiệp Viện Nhiệt đới hoàng gia Hà Lan năm 2013.

 Email: pth@huph.edu.vn
 

 
ThS. Phạm Quỳnh Anh
Giảng viên

Cử nhân Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Y tế công cộng năm 2012
Thạc sĩ Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Y tế công cộng.

 Email: pqa@huph.edu.vn
 

 
 
ThS. Phạm Thị Huyền Chang
Giảng viên
Dược sĩ, tốt nghiệp Trường Đại học Thái Nguyên 2016
Thạc sĩ Dược học, tốt nghiệp Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2018.
 Email: pthc@huph.edu.vn