[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn quản lý bệnh viện
Bộ môn quản lý dược
Bộ môn Pháp luật và Thanh tra y tế
Bộ môn Quản lý Kinh tế và Tài chính y tế
Bộ môn Quản lý hành chính Nhà nước
Bộ môn Tổ chức hệ thống y tế
Bộ môn quản lý nhân lực
Bộ môn chính sách và hội nhập
Bộ môn Quản lý hạ tầng và trang thiết bị

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

Nhân sự của bộ môn Chính sách và Hội nhập

TS. Trần Thị Giáng Hương
Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, kiêm Phó trưởng Bộ môn

 
Tel: 024.62732233
Email: huongttg.qt@moh.gov.vn
 

 

TS. Hoàng Khánh Chi
Cử nhân Luật
Thạc sĩ YTCC, Trường Y tế công cộng, Đại học Mahidol, Thái Lan
Tiến sĩ YTCC, Trường Đại học Queenland Australia
 Tel: 024 6 266 2336
Email: hkc@huph.edu.vn

 TS. Lưu Thị Kim Oanh
Giảng viên
Cử nhân Y tế Công Cộng - Trường Đại học YTCC, Việt Nam, 2006-2010
Tiến sỹ Y tế công cộng - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Việt Nam.

ltko@huph.edu.vn
ThS. Trần Quỳnh Anh
Giảng viên
Cử nhân Y tế công cộng, khoá I, Đại học Y tế công cộng, 2002-2006
Thạc sỹ Y tế công cộng, Trường Đại học KTTH Queensland, Australia, 2010-2011
 ĐT: 024 6 266 2349
Email: tqa@huph.ed

Bộ môn chính sách và hội nhập khác