[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn quản lý bệnh viện
Bộ môn quản lý dược
Bộ môn Pháp luật và Thanh tra y tế
Bộ môn Quản lý Kinh tế và Tài chính y tế
Bộ môn Quản lý hành chính Nhà nước
Bộ môn Tổ chức hệ thống y tế
Bộ môn quản lý nhân lực
Bộ môn chính sách và hội nhập
Bộ môn Quản lý hạ tầng và trang thiết bị

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

Các nghiên cứu của Bộ môn Quản lý nhân lực

1. Thu hút và duy trì cán bộ y tế cơ sở tại một số quốc gia Châu Á Thái Bình Dương, 2016. Nghiên cứu hợp tác với trường Đại học Duke.

2. Áp dụng phương pháp đánh giá khối lượng công việc của nhân viên y tế của Tổ chức Y tế thế giới (WISN) để xác định nhu cầu nhân lực tại một số bệnh viện Việt Nam, 2015. Nghiên cứu hợp tác với Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế.

3. Quản lý điều hành nhân lực y tế: Nghiên cứu trường hợp nhân lực y tế trong hệ thống chăm sóc sức khỏe bà mẹ. Governance of human resources for health in Vietnam: A critical analysis from maternity services, 2011-2015. (Luận án tốt nghiệp của TS. Nguyễn Thị Hoài Thu).

4. Nhân lực của hệ thống phòng, chống HIV/AIDS và nhu cầu hỗ trợ cải thiện quản lý nhân lực, 2014. Nghiên cứu hợp tác với Cục phòng chống HIV/AIDS, trường Đại học Y Hà Nội và tổ chức MSH.

5. Dự án nghiên cứu HESVIC - Cải thiện quy định trong hệ thống y tế để đảm bảo tiếp cận công bằng với các dịch vụ Chăm sóc sức khỏe bà mẹ có chất lượng tại Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam, 2009-2012)

6. Nghiên cứu về thị trường lao động ngành y tế, 2010. Nghiên cứu hợp tác với tổ chức Oxford Policy Management.

7. Đánh giá tính sẵn có và khả năng chi trả của người dân đối với thuốc thiết yếu tai Thanh Hóa, 2010. Đề tài cấp cơ sở.

8. Mô tả và đánh giá thực trạng cung ứng dịch vụ và quản lý của hệ thống bệnh viện Việt Nam, 2006-2008. Đề tài cấp Bộ.

9. Đánh giá tình hình xơ hoá cơ Delta và một số yếu tố liên quan, 2007-2008. Đề tài cấp nhà nước.


Bộ môn quản lý nhân lực khác