[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn quản lý bệnh viện
Bộ môn quản lý dược
Bộ môn Pháp luật và Thanh tra y tế
Bộ môn Quản lý Kinh tế và Tài chính y tế
Bộ môn Quản lý hành chính Nhà nước
Bộ môn Tổ chức hệ thống y tế
Bộ môn quản lý nhân lực
Bộ môn chính sách và hội nhập
Bộ môn Quản lý hạ tầng và trang thiết bị

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

Giới thiệu Bộ môn Quản lý hạ tầng và trang thiết bị

Bộ môn Quản lý trang thiết bị và cơ sở hạ tầng y tế được Viện Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế và trường Đại học Y tế công cộng giao nhiệm vụ xây dựng chương trình và giảng dạy cho các bậc học, các lớp dài hạn và ngắn hạn/ đào tạo lại của chuyên ngành Quản lý bệnh viện, chuyên khoa 2 với đa dạng hoá loại hình đào tạo như đào tạo tại trường gắn liền với thực địa, đào tạo tại chỗ và đào tạo từ xa, hướng tới nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập cho mọi đối tượng. Cán bộ giảng viên của Bộ môn tham gia các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học trong và ngoài trường liên quan lĩnh vực Y tế Công cộng, Hệ thống và chính sách y tế.

Bộ môn Quản lý hạ tầng và trang thiết bị khác