[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn quản lý bệnh viện
Bộ môn quản lý dược
Bộ môn Pháp luật và Thanh tra y tế
Bộ môn Quản lý Kinh tế và Tài chính y tế
Bộ môn Quản lý hành chính Nhà nước
Bộ môn Tổ chức hệ thống y tế
Bộ môn quản lý nhân lực
Bộ môn chính sách và hội nhập
Bộ môn Quản lý hạ tầng và trang thiết bị

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

Giới thiệu bộ môn Chính sách và Hội nhập

Bộ môn Chính sách và Hội nhập thuộc Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế. Hiện nay Bộ môn đảm nhận việc giảng dạy nhiều môn học như chính sách y tế, pháp luật y tế và y đức, thanh tra và pháp luật y tế, truyền thông chính sách y tế, đạo đức trong quản lý và nghiên cứu y sinh, đạo đức trong thực hành y tế công cộng, kỹ năng trình bày và truy cập thông tin cho các đối tượng khác nhau như đại học, sau đại học và các đối tượng đào tạo ngắn hạn khác (trong và ngoài nước). Bên cạnh công tác giảng dạy, bộ môn còn tham gia vào các hoạt động hợp tác nghiên cứu về chính sách y tế trong nước và quốc tế.
Hoạt động giảng dạy và nghiên cứu Chính sách y tế dựa trên việc sử dụng các kiến thức tổng hợp từ những môn học cơ bản như dịch tễ, thống kê, kinh tế y tế, xã hội học sức khoẻ, nhân học y tế... Bộ môn cũng đặc biệt chú trọng đến việc cung cấp cho học viên các kiến thức cập nhật và kỹ năng cơ bản được sử dụng trong quá trình xây dựng, triển khai và đánh giá chính sách y tế cùng với kỹ năng truyền thông chính sách. Trên cơ sở đó giúp các cán bộ làm việc trong lĩnh vực YTCC có thể chủ động tham gia hiệu quả vào quá trình chính sách nhằm góp phần phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trong quá trình xây dựng chương trình, giảng dạy, bộ môn nhận được sự cố vấn về mặt chuyên môn và tham gia trực tiếp giảng dạy trên lớp của nhiều giáo sư trong nước và quốc tế từ năm 1999 đến nay.

Một số nghiên cứu nổi bật

Rà soát việc thực hiện các chính sách và chương trình về sức khoẻ sinh sản và sức khỏe tình dục vị thành niên (SKSS&TDVTN) giai đoạn 2006-2016 và xây dựng khung kế hoạch quốc gia về SKSS&TDVTN 2018-2025. Nghiên cứu được hỗ trợ bởi Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA)

Huy động nguồn lực cho chương trình phòng chống và kiểm soát HIV/AIDS nhằm cải thiện chăm sóc sức khỏe cho người có HIV/AIDS. Nghiên cứu được hỗ trợ bởi quỹ Aus4Skills.

Xây dựng Chính sách Y tế về Sức khỏe sinh sản tại 3 quốc gia: Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam – Các nhân tố quyết định và mối liên quan (2005 -2008). Nghiên cứu được hỗ trợ bởi Ủy ban Châu Âu.

Nâng cao năng lực nghiên cứu Chính sách và Hệ thống Y tế  trong giai đoạn 2004 – 2008. Nghiên cứu được hỗ trợ của Tổ chức Y tế thế giới.


Bộ môn chính sách và hội nhập khác