[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn quản lý bệnh viện
Bộ môn quản lý dược
Bộ môn Pháp luật và Thanh tra y tế
Bộ môn Quản lý Kinh tế và Tài chính y tế
Bộ môn Quản lý hành chính Nhà nước
Bộ môn Tổ chức hệ thống y tế
Bộ môn quản lý nhân lực
Bộ môn chính sách và hội nhập
Bộ môn Quản lý hạ tầng và trang thiết bị

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

Giới thiệu chương trình đào tạo/môn học Bộ môn Quản lý nhân lực

1. Môn Quản lý nguồn nhân lực
Nhân lực y tế đóng vai trò then chốt  trong cung cấp dịch vụ tại các cơ sở y tế. Môn quản lý nguồn nhân lực cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản lý nhân lực tại cơ sở y tế, từ việc tuyển chọn, lập kế hoạch nhân lực, bố trí công việc, đánh giá và đảm bảo môi trường làm việc tốt, phát huy tối đa được hiệu quả công việc của cán bộ nhân viên y tế.
Môn học này dành cho học viên sau đại học bao gồm: Cao học quản lý bệnh viện, cao học y tế công cộng, chuyên khoa 1 và chuyên khoa 2.
Giảng viên tham gia giảng: TS. Phạm Văn Tác; TS. Nguyễn Thị Hoài Thu; PGS.TS. Bùi Thị Thu Hà; PGS. TS. Phạm Trí Dũng; ThS. Phùng Thanh Hùng.

Bộ môn quản lý nhân lực khác