[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn quản lý bệnh viện
Bộ môn quản lý dược
Bộ môn Pháp luật và Thanh tra y tế
Bộ môn Quản lý Kinh tế và Tài chính y tế
Bộ môn Quản lý hành chính Nhà nước
Bộ môn Tổ chức hệ thống y tế
Bộ môn quản lý nhân lực
Bộ môn chính sách và hội nhập
Bộ môn Quản lý hạ tầng và trang thiết bị

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

BỘ MÔN QUẢN LÝ DƯỢC


Bộ môn Quản lý Dược được thành lập từ năm 1976 cùng với thời gian thành lập Trường Cán bộ quản lý y tế, nay là Trường Đại học Y tế công cộng.
Nhiệm vụ chính của bộ môn là tham gia giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý y tế nói riêng và y tế công công nói chung.


1. Giảng dạy

Bộ môn đang chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học gồm: Nguyên lý và kỹ năng quản lý, Lãnh đạo và quản lý, Quản lý Dự án, Quản lý Dược... Các khóa học này được cung cấp cho các đối tượng khác nhau như Chuyên khoa II Tổ chức quản lý y tế, Cao học Y tế công cộng; Cao học Quản lý bệnh viện, Chuyên khoa I Y tế công cộng; Cử nhân Y tế công cộng và các học viên tham gia các khóa ngắn hạn. Ngoài ra, bộ môn tham gia giảng dạy các khóa học nâng cao năng lực cho các cán bộ y tế các tuyến do các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ.
Bộ môn đã biên soạn được hơn 40 cuốn sách chuyên khảo và tham khảo đối với các môn học do bộ môn phụ trách và một số lĩnh vực khác như quản lý tài chính, marketing bệnh viện, phòng chống HIV/AIDS…

2. Nghiên cứu khoa học:

Bộ môn đã và đang thực hiện các đề tài nghiên cứu trong các lĩnh vực như quản lý dược, quản lý bệnh viện, nhân lực, tài chính y tế. Các kết quả nghiên cứu đã được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành. Trong 5 năm gần đây, bộ môn đã viết và đăng tải khoảng 50 bài báo trên các tạp chí Dược học, tạp chí Y tế công cộng, tạp chí Y học thực hành, tạp chí Nghiên cứu y học, …

3. Tư vấn

Bộ môn đã và đang tham gia một số hoạt động tư vấn trong đào tạo và nghiên cứu khoa học cho các tổ chức trong và ngoài nước.
Ngoài ra bộ môn có cộng tác với một số giảng viên kiêm chức từ các cơ quan trong ngành Y tế như Bộ Y tế, Trường Đại học dược Hà Nội, Viện chiến lược và chính sách y tế…
Trong thời gian tới ngoài việc nâng cao năng lực để giảng dạy các khóa học chuyên ngành hiệu quả, bộ môn sẽ đẩy mạnh việc triển khai các nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý y tế và tham gia tích cực hơn nữa vào quá trình vận động chính sách để ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào việc cải thiện các vấn đề trong lĩnh vực y tế công cộng.

Nhân sự bộ môn

  PGS.TS. Phạm Trí Dũng

Giảng viên

Tiến sỹ Quản lý và kinh tế Trường đại học Sofia Medical, Bugaria

Email: ptd1@huph.edu.vn
 
 ThS. Phùng Thanh Hùng

Giảng viên

Cử nhân Y tế công cộng, tốt nghiệp trường Đại học Y tế công cộng năm 2008.

Thạc sỹ Y tế công cộng, tốt nghiệp Viện Nhiệt đới hoàng gia Hà Lan năm 2013.

 Email: pth@huph.edu.vn
 

 
 Ths. Phạm Quỳnh Anh

Giảng viên

Cử nhân Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Y tế công cộng năm 2012
Thạc sỹ Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Y tế công cộng năm 2017

 Email: pqa@huph.edu.vn
 

 Ths. Phạm Thị Huyền Chang
Giảng viên Dược sĩ Đại học, tốt nghiệp trường Đại học Y dược Thái Nguyên năm 2016. Thạc sỹ Dược học, tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội, năm 2018

ptht@huph.edu.vn