[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn quản lý bệnh viện
Bộ môn quản lý dược
Bộ môn Pháp luật và Thanh tra y tế
Bộ môn Quản lý Kinh tế và Tài chính y tế
Bộ môn Quản lý hành chính Nhà nước
Bộ môn Tổ chức hệ thống y tế
Bộ môn quản lý nhân lực
Bộ môn chính sách và hội nhập
Bộ môn Quản lý hạ tầng và trang thiết bị

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

BỘ MÔN PHÁP LUẬT VÀ THANH TRA Y TẾ


Bộ môn Pháp luật và thanh tra y tế: thuộc Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế. Là một bộ môn mới được thành lập từ tháng 9/2014, hiện nay Bộ môn đang đảm nhận việc giảng dạy môn học Pháp luật y tế và y đức cho lớp Thạc sỹ quản lý bệnh viện, môn học Pháp luật và thanh tra y tế cho đối tượng chuyên khoa 2 Tổ chức quản lý y tế và các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra y tế, thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực y tế.

Nhân sự bộ môn

  TS. Đặng Văn Chính

Chánh thanh tra Bộ Y tế, Trưởng Bộ môn
Tiến sỹ, Bác sỹ
Thầy thuốc nhân dân, Thanh tra viên cao cấp

Tel: 04 6 266 2336
Email: drchinhtn@gmail.com

 
  Ths. Hứa Thanh Thuỷ

Phó trưởng bộ môn
Dược sỹ, Thạc sỹ Dược, Trường Đại học Dược Hà Nội
NCS, Đại học Y tế công cộng

 Tel: 04 6 266 2336
Email: htt@huph.edu.vn


  Ths. Nguyễn Văn Nhiên
Phó Chánh thanh tra Bộ Y tế, Giảng viên kiêm nhiệm
 Tel: 04 6 266 2336
Email: nhienttbyt@yahoo.com