[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn quản lý bệnh viện
Bộ môn quản lý dược
Bộ môn Pháp luật và Thanh tra y tế
Bộ môn Quản lý Kinh tế và Tài chính y tế
Bộ môn Quản lý hành chính Nhà nước
Bộ môn Tổ chức hệ thống y tế
Bộ môn quản lý nhân lực
Bộ môn chính sách và hội nhập
Bộ môn Quản lý hạ tầng và trang thiết bị

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

Tài liệu và ấn phẩm của Bộ môn Quản lý nhân lực

Sách và giáo trình
1. Bùi Thị Thu Hà, Phạm Trí Dũng, Nguyễn Thị Hoài Thu và cộng sự (2015). Quản lý Nguồn nhân lực - Giáo trình dành cho học viên sau đại học. Nhà xuất bản Y học. ISBN: 978-604-66-1259-9.
2. Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Thị Hoài Thu, Cao Thị Huệ Chi (2014). Xây dựng bản mô tả công việc cho nhân viên y tế - Tài liệu hướng dẫn dành cho cán bộ y tế. Nhà xuất bản Y học. ISBN: 978 -604 -66- 0430 -3.
3. Phạm Trí Dũng, Phạm Phương Liên, Nguyễn Thị Hoài Thu và cộng sự (2012). Nguyên lý quản lý và các kỹ năng quản lý cơ bản - Tài liệu dành cho đối tượng cử nhân y tế công cộng. Nhà xuất bản Lao động và Xã hội. Mã số: 66-297-06-12.
4. Phạm Trí Dũng, Phạm Phương Liên, Nguyễn Thị Hoài Thu và cộng sự (2012). Quản lý Dược bệnh viện - Tài liệu giảng dạy dành cho học viên cao học Quản lý bệnh viện. Nhà xuất bản Lao động và Xã hội. Mã số: 14-225-28-09.
5. Nguyễn Thanh Hà, Phạm Phương Liên, Nguyễn Thị Hoài Thu và cộng sự (2011). Phương pháp giảng dạy dựa trên tình huống - Tài liệu dành cho giảng viên. NXB Lao động xã hội.
6. Bùi Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hoài Thu (2010). Hành vi tổ chức và Quản lý nhân lực - Tài liệu hướng dẫn học tập và giảng dạy áp dụng phương pháp giảng dạy dựa trên tình huống. Nhà xuất bản Lao động và Xã hội. Mã số: 24-148-07-06.
7. Phạm Trí Dũng, Phạm Phương Liên, Nguyễn Thị Hoài Thu (2009). Quản lý Dự án - Tài liệu giảng dạy dành cho học viên cao học Y tế công cộng. Nhà xuất bản Bách Khoa, Hà Nội.

Bài báo khoa học

1. Huynh Ngọc Tuyết Mai, Nguyễn Đức Thành, Phùng Thanh Hùng (2017). Động lực làm việc và một số yếu tố ảnh hưởng của điều dưỡng tại 14 khoa Lâm sàng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017. Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. Tháng 11/2017; 01(01):SKPT_17_006.

2. Nguyễn Đức Thành, Chu Hyền Xiêm, Phùng Thanh Hùng (2017), So sánh sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú giữa người cận nghèo có và không có thẻ bảo hiểm y tế tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Tạp chí Y học Dự phòng, 27(5), 90-95.

3. Nguyễn Thị Hoài Thu, Phùng Thanh Hùng, Phan Văn Trọng, Nguyễn Văn Hoàn (2018). Khảo sát sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế tại Bệnh viên Đa khoa khu vực 333, huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk năm 2017. Tạp chí Y học Việt Nam,  số 1/2018.

4. Nguyễn Thị Hoài Thu, Trần Thanh Tú, Phùng Thanh Hùng, Phạm Quỳnh Anh (2017). Sự hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2016. Tạp chí Nội khoa 8/2017.

5. Nguyễn Thị Hoài Thu, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Đình Toàn (2016). Động lực làm việc của nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và một số yếu tố liên quan. Tạp chí Y học thực hành. Số 1010 (5/2016): 59-65.

6. Nguyễn Thị Hoài Thu, Phùng Thanh Hùng, Quách Thị Nghĩa (2015). Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại khoa Khám Bệnh, Bệnh viện đa khoa huyện Tân Lạc,  tỉnh Hòa Bình 2011. Tạp chí Y học thực hành, số 974 (8/2015), trang 103-106.

7. Nguyễn Thị Hoài Thu, Phạm Phương Liên, Đỗ Thu Nga (2014). Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại khoa khám bệnh BVĐK Đồng Tháp năm 2012. Tạp chí Y học thực hành, số 909 (3/2014), trang 36-39.

8. Phạm Văn Tác, Nguyễn Thị Hoài Thu, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Thu Hương, Phùng Thanh Hùng, Bùi Thị Mỹ Anh (2016). Áp dụng thí điểm bộ công cụ đánh giá khối lượng công việc của tổ chức y tế thế giới để xác định nhu cầu nhân lực tại một số khoa lâm sàng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Tạo chí Y học thực hành. Số 1010 (5/2016): 52-55.

9. Phạm Trí Dũng, Phạm Phương Liên, Nguyễn Thị Hoài Thu và cộng sự (2012). Đánh giá khả năng tiếp cận thuốc thiết yếu điều trị một số bệnh mạn tính cho người dân tại huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tạp chí Y học thực hành, số 840 (9/2012).

10. Phạm Phương Liên, Nguyễn Thị Hoài Thu, Đàm Thị Thu Hằng (2012). Bước đầu đánh giá tính hợp lý của danh mục kiểm tra an toàn thuốc của WHO cho bác sỹ tại bệnh viện Bạch Mai, năm 2011. Tạp chí Y học thực hành, số 817 (4/2012).

11. Phạm Trí Dũng, Phạm Phương Liên, Nguyễn Thị Hoài Thu và cộng sự (2011). Khảo sát giá thuốc của của một số thuốc thiết yếu điều trị bệnh mạn tính tại thành phố Thanh Hóa. Tạp chí Y học thực hành, số 748 (1/2011).

12. Phạm Trí Dũng, Phạm Phương Liên, Nguyễn Thị Hoài Thu và cộng sự (2010). Khảo sát tính sẵn có của một số thuốc thiết yếu điều trị bệnh mạn tính tại thành phố Thanh Hóa. Tạp chí Dược học, số 405 (1/2010).

13. Phạm Trí Dũng, Phạm Phương Liên, Nguyễn Thị Hoài Thu và cộng sự (2010). Đánh giá thực trạng hoạt động chuyên môn của hệ thống bệnh viện Việt Nam giai đoạn 2005-2008. Tạp chí Y học thực hành, số 745 (12/2010).

14. Phùng Thanh Hùng, Nguyễn Trần Ngọc Trân, Phạm Quỳnh Anh (2017). Thực trạng khối lượng công việc và nhu cầu nhân lực của điều dưỡng tại một số khoa lâm sàng bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2016. Tạp chí Y học thực hành 8/2017

15. Phùng Thanh Hùng, Nguyễn Thị Hoài Thu, Đào Ngọc Quân (2018). Khảo sát sự hài lòng của người bệnh người dân tộc về dịch vụ khám chữa bệnh tại khoa Khám bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai năm 2017. Tạp chí Y học Việt Nam, số 1/2018.

16. Phùng Thanh Hùng, Phạm Quỳnh Anh, Lê Minh Điều (2017), Đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện đa khoa huyện An Phú, tỉnh An Giang năm 2016, Tạp chí Y học dự phòng, 27(5), tr.96.

17. Nguyen Thi Hoai Thu, Andrew Wilson, Fiona McDonald (2015). Motivation or demotivation of health workers providing maternal health services in rural areas in Vietnam: findings from a mixed-methods study. Human Resources for Health (2015) 13:91. DOI 10.1186/s12960-015-0092-5. URL: http://www.human-resources-health.com/content/13/1/91

18. Phung Thanh Hung (2017). A review of motivation and job satisfaction of District Level Health Workers in Vietnam. Bibliotheca Alexandrina Information of Africa.