[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn quản lý bệnh viện
Bộ môn quản lý dược
Bộ môn Pháp luật và Thanh tra y tế
Bộ môn Quản lý Kinh tế và Tài chính y tế
Bộ môn Quản lý hành chính Nhà nước
Bộ môn Tổ chức hệ thống y tế
Bộ môn quản lý nhân lực
Bộ môn chính sách và hội nhập
Bộ môn Quản lý hạ tầng và trang thiết bị

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

Tài liệu ấn phẩm của Bộ môn Quản lý cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế

Sách, giáo trình:
1. Giáo trình Quản lý trang thiết bị và cơ sở hạ tầng y tế, tài liệu cho đối tượng Sau Đại học, năm 2016. (dự kiến)

Bài báo khoa học:
1. Nguyễn Nhật Linh, Rein Hold, Nguyễn Thanh Hương: Nghiên cứu thực trạng quản lý trang thiết bị tại các bệnh viện tuyết Trung ương, Tạp chí Y học thực hành, số 36 - 2014;
2. Phùng Văn Ngọc, Đặng Thu Hương: Nghiên cứu thực trạng quản lý trang thiết bị và một số yếu tố liên quan tại 4. Bệnh viện Nông nghiệp, Tạp chí Y học thực hành, số 41 - 2015;
3. Phùng Văn Ngọc: Các giải pháp quản lý chất thải y tế tại Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh, Tạp chí Y học và Môi trường, 12.2015.

Bộ môn Quản lý hạ tầng và trang thiết bị khác