[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn quản lý bệnh viện
Bộ môn quản lý dược
Bộ môn Pháp luật và Thanh tra y tế
Bộ môn Quản lý Kinh tế và Tài chính y tế
Bộ môn Quản lý hành chính Nhà nước
Bộ môn Tổ chức hệ thống y tế
Bộ môn quản lý nhân lực
Bộ môn chính sách và hội nhập
Bộ môn Quản lý hạ tầng và trang thiết bị

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

Tài liệu và ấn phẩm của Bộ môn Pháp luật và Thanh tra y tế

Sách giáo khoa, giáo trình, sách chuyên khảo:
1. Đặng Văn Chính, Phạm Trí Dũng, Nguyễn Huy Quang và các cộng sự (2014), Pháp luật và thanh tra y tế: Tài liệu giảng dạy dành cho đối tượng chuyên khoa 2 tổ chức quản lý y tế, Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội.
2. Nguyễn Thanh Hương, Phạm Trí Dũng, Nguyễn Huy Quang và các cộng sự (2014), Pháp luật y tế và y đức: Tài liệu giảng dạy dành cho đối tượng thạc sỹ quản lý bệnh viện, Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội.
3. Nguyễn Thanh Hương, Hoàng Khánh Chi, Hứa Thanh Thủy và các cộng sự (2014), Đạo đức trong quản lý và nghiên cứu y sinh học: Tài liệu giảng dạy dành cho đối tượng chuyên khoa 2 tổ chức quản lý y tế, Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội.

Bài báo khoa học
1. Hứa Thanh Thủy, Nguyễn Thanh Hương (2012) “Đánh giá tính phù hợp của một số văn bản quản lý giá thuốc”, Tạp chí Y học thực hành.
2. Hứa Thanh Thủy, Pham Văn Toản, Nguyễn Thanh Hương (2012), “Một số yếu tố ảnh hưởng tới giá thuốc và tính phù hợp của một số văn bản quản lý giá thuốc”, Tạp chí Y học thực hành, 818-819 (12).
3. Nguyễn Nhật Linh, Nguyễn Thanh Hương, Trần Thị Giáng Hương, Hứa Thanh Thủy (2014), “Đánh giá một số ảnh hưởng có thể của bản dự thảo hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương đến tiếp cận thuốc tại Việt Nam”, Tạp chí Y tế công cộng, 31 (4.2014).
4. Nguyen Nhat Linh, Nguyen Thanh Huong, Hua Thanh Thuy (2014), “Evolving Trade Policy - Transpacific Partnership Agreement: Does it threaten Vietnam's Access to Medicine and its Progress towards Scaling up HIV Prevention, Treatment and Care?”, Global Public Health: An International Journal of Research, Policy and Practice, DOI: 10.1080/17441692.2014.981829.

Bộ môn Pháp luật và Thanh tra y tế khác